Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godviksvingene 125 AS
Juridisk navn:  Godviksvingene 125 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55900500
Postboks 1120 Møllendalsveien 63 Fax: 55900507
5809 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 986000925
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.47%
Resultat  
  
10.85%
Egenkapital  
  
15.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.341.000 7.095.000 6.936.000 6.430.000 5.716.000
Resultat: 2.206.000 1.990.000 1.817.000 1.773.000 1.849.000
Egenkapital: 12.810.000 11.097.000 9.509.000 8.496.000 7.191.000
Regnskap for  Godviksvingene 125 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.341.000 7.095.000 6.936.000 6.430.000 5.716.000
Driftskostnader -3.047.000 -2.936.000 -2.796.000 -2.447.000 -2.093.000
Driftsresultat 4.293.000 4.159.000 4.140.000 3.984.000 3.622.000
Finansinntekter 7.000 48.000 62.000 14.000 17.000
Finanskostnader -2.095.000 -2.218.000 -2.385.000 -2.223.000 -1.790.000
Finans -2.088.000 -2.170.000 -2.323.000 -2.209.000 -1.773.000
Resultat før skatt 2.206.000 1.990.000 1.817.000 1.773.000 1.849.000
Skattekostnad -493.000 -402.000 -380.000 -386.000 -404.000
Årsresultat 1.713.000 1.588.000 1.437.000 1.388.000 1.445.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.683.000 66.925.000 70.544.000 69.486.000 58.666.000
Sum omløpsmidler 2.199.000 2.552.000 630.000 2.284.000 1.904.000
Sum eiendeler 67.882.000 69.477.000 71.174.000 71.770.000 60.570.000
Sum opptjent egenkapital 12.564.000 10.851.000 9.263.000 8.250.000 6.945.000
Sum egenkapital 12.810.000 11.097.000 9.509.000 8.496.000 7.191.000
Sum langsiktig gjeld 53.683.000 57.242.000 59.656.000 62.126.000 50.236.000
Sum kortsiktig gjeld 1.389.000 1.139.000 2.009.000 1.149.000 3.142.000
Sum gjeld og egenkapital 67.882.000 69.478.000 71.174.000 71.771.000 60.569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 7.341.000 7.095.000 6.936.000 6.430.000 5.716.000
Driftsinntekter 7.341.000 7.095.000 6.936.000 6.430.000 5.716.000
Varekostnad -53.000 -56.000 -12.000 0 -26.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.716.000 -1.715.000 -1.662.000 -1.255.000 -978.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.278.000 -1.165.000 -1.122.000 -1.192.000 -1.089.000
Driftskostnader -3.047.000 -2.936.000 -2.796.000 -2.447.000 -2.093.000
Driftsresultat 4.293.000 4.159.000 4.140.000 3.984.000 3.622.000
Finansinntekter 7.000 48.000 62.000 14.000 17.000
Finanskostnader -2.095.000 -2.218.000 -2.385.000 -2.223.000 -1.790.000
Finans -2.088.000 -2.170.000 -2.323.000 -2.209.000 -1.773.000
Konsernbidrag 0 0 -423.000 -83.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.713.000 1.588.000 1.437.000 1.388.000 1.445.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 65.671.000 66.895.000 68.498.000 68.470.000 53.357.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 29.000 21.000 38.000 24.000
Sum varige driftsmidler 65.683.000 66.925.000 68.518.000 68.508.000 58.666.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.025.000 978.000 0
Sum anleggsmidler 65.683.000 66.925.000 70.544.000 69.486.000 58.666.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 293.000 54.000 0 431.000 422.000
Andre fordringer 23.000 30.000 340.000 1.190.000 1.481.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.883.000 2.468.000 290.000 664.000 0
Sum omløpsmidler 2.199.000 2.552.000 630.000 2.284.000 1.904.000
Sum eiendeler 67.882.000 69.477.000 71.174.000 71.770.000 60.570.000
Sum opptjent egenkapital 12.564.000 10.851.000 9.263.000 8.250.000 6.945.000
Sum egenkapital 12.810.000 11.097.000 9.509.000 8.496.000 7.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.486.000 1.446.000 1.440.000 1.384.000 1.186.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.181.000
Sum langsiktig gjeld 53.683.000 57.242.000 59.656.000 62.126.000 50.236.000
Leverandørgjeld 103.000 158.000 598.000 256.000 239.000
Betalbar skatt 452.000 396.000 191.000 160.000 128.000
Skyldig offentlige avgifter 312.000 18.000 16.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 522.000 566.000 1.204.000 732.000 594.000
Sum kortsiktig gjeld 1.389.000 1.139.000 2.009.000 1.149.000 3.142.000
Sum gjeld og egenkapital 67.882.000 69.478.000 71.174.000 71.771.000 60.569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 810.000 1.413.000 -1.379.000 1.135.000 -1.238.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.2 0.3 2 0.6
Likviditetsgrad 2 1.6 2.2 0.3 2 0.7
Soliditet 18.9 1 13.4 11.8 11.9
Resultatgrad 58.5 58.6 59.7 6 63.4
Rentedekningsgrad 2 1.9 1.7 1.8 2.0
Gjeldsgrad 4.3 5.3 6.5 7.4 7.4
Total kapitalrentabilitet 6.3 6.1 5.9 5.6 6.0
Signatur
28.05.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
EKREM JOSTEIN ERLING SVERRE
SIGNATUR HVER FOR SEG
EKREM ANDRÉ
SIGNATUR HVER FOR SEG
HOFF BENTE
Prokurister
28.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex