Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godviksvingene 128 As
Juridisk navn:  Godviksvingene 128 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55936020
Breivikdalen 19 Breivikdalen 19 Fax: 55936006
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 842341922
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/26/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Minde Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.43%
Resultat  
  
-28.01%
Egenkapital  
  
24.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 929.000 907.000 848.000 866.000 855.000
Resultat: 365.000 507.000 371.000 333.000 362.000
Egenkapital: 649.000 520.000 1.030.000 1.143.000 893.000
Regnskap for  Godviksvingene 128 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 929.000 907.000 848.000 866.000 855.000
Driftskostnader -425.000 -236.000 -311.000 -359.000 -343.000
Driftsresultat 505.000 670.000 537.000 506.000 512.000
Finansinntekter 16.000 18.000 21.000 21.000 34.000
Finanskostnader -156.000 -181.000 -187.000 -194.000 -184.000
Finans -140.000 -163.000 -166.000 -173.000 -150.000
Resultat før skatt 365.000 507.000 371.000 333.000 362.000
Skattekostnad -80.000 -117.000 -108.000 -83.000 -96.000
Årsresultat 285.000 390.000 263.000 250.000 266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.457.000 2.617.000 2.645.000 2.801.000 2.984.000
Sum omløpsmidler 133.000 2.846.000 3.073.000 2.747.000 2.475.000
Sum eiendeler 2.590.000 5.463.000 5.718.000 5.548.000 5.459.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 320.000 830.000 943.000 693.000
Sum egenkapital 649.000 520.000 1.030.000 1.143.000 893.000
Sum langsiktig gjeld 1.623.000 3.884.000 4.053.000 4.215.000 4.394.000
Sum kortsiktig gjeld 318.000 1.060.000 634.000 190.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 2.590.000 5.464.000 5.717.000 5.548.000 5.458.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 929.000 907.000 848.000 866.000 855.000
Driftsinntekter 929.000 907.000 848.000 866.000 855.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -199.000 -199.000 -200.000 -199.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -226.000 -37.000 -111.000 -160.000 -144.000
Driftskostnader -425.000 -236.000 -311.000 -359.000 -343.000
Driftsresultat 505.000 670.000 537.000 506.000 512.000
Finansinntekter 16.000 18.000 21.000 21.000 34.000
Finanskostnader -156.000 -181.000 -187.000 -194.000 -184.000
Finans -140.000 -163.000 -166.000 -173.000 -150.000
Konsernbidrag -156.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 -375.000 0 0
Årsresultat 285.000 390.000 263.000 250.000 266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 12.000 11.000 1.000 0
Fast eiendom 2.399.000 2.592.000 2.618.000 2.781.000 2.962.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 13.000 16.000 19.000 22.000
Sum varige driftsmidler 2.409.000 2.605.000 2.634.000 2.800.000 2.984.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.457.000 2.617.000 2.645.000 2.801.000 2.984.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 83.000 27.000 236.000 47.000
Andre fordringer 13.000 12.000 12.000 11.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 91.000 2.751.000 3.034.000 2.501.000 2.418.000
Sum omløpsmidler 133.000 2.846.000 3.073.000 2.747.000 2.475.000
Sum eiendeler 2.590.000 5.463.000 5.718.000 5.548.000 5.459.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 320.000 830.000 943.000 693.000
Sum egenkapital 649.000 520.000 1.030.000 1.143.000 893.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.623.000 3.884.000 4.053.000 4.215.000 4.394.000
Leverandørgjeld 3.000 15.000 25.000 11.000 5.000
Betalbar skatt 72.000 118.000 118.000 108.000 83.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 19.000 30.000 22.000 35.000
Utbytte 0 -900.000 -375.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 220.000 908.000 461.000 48.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 318.000 1.060.000 634.000 190.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 2.590.000 5.464.000 5.717.000 5.548.000 5.458.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -185.000 1.786.000 2.439.000 2.557.000 2.304.000
Likviditetsgrad 1 0.4 2.7 4.8 14.5 14.5
Likviditetsgrad 2 0.4 2.7 4.8 14.5 14.5
Soliditet 25.1 9.5 1 20.6 16.4
Resultatgrad 54.4 73.9 63.3 58.4 59.9
Rentedekningsgrad 3.2 3.7 2.9 2.6 3.0
Gjeldsgrad 3 9.5 4.6 3.9 5.1
Total kapitalrentabilitet 20.1 12.6 9.8 9.5 10.0
Signatur
02.03.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex