Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godviksvingene AS
Juridisk navn:  Godviksvingene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55307400
Postboks 273 Øvre Ole Bulls Plass 1 Fax: 55307401
5804 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 890591132
Aksjekapital: 633.600 NOK
Etableringsdato: 9/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.2%
Resultat  
  
-81.07%
Egenkapital  
  
-0.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 513.000 565.000 579.000 551.000 289.000
Resultat: 85.000 449.000 395.000 307.000 -126.000
Egenkapital: 4.613.000 4.635.000 4.644.000 4.647.000 4.662.000
Regnskap for  Godviksvingene AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 513.000 565.000 579.000 551.000 289.000
Driftskostnader -345.000 -67.000 -140.000 -202.000 -371.000
Driftsresultat 168.000 498.000 439.000 349.000 -82.000
Finansinntekter 3.000 0 1.000 5.000 1.000
Finanskostnader -86.000 -49.000 -45.000 -47.000 -45.000
Finans -83.000 -49.000 -44.000 -42.000 -44.000
Resultat før skatt 85.000 449.000 395.000 307.000 -126.000
Skattekostnad -19.000 -107.000 -98.000 -81.000 34.000
Årsresultat 66.000 342.000 297.000 226.000 -92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.599.000 8.498.000 6.607.000 6.141.000 6.141.000
Sum omløpsmidler 742.000 614.000 968.000 960.000 580.000
Sum eiendeler 9.341.000 9.112.000 7.575.000 7.101.000 6.721.000
Sum opptjent egenkapital 3.822.000 3.845.000 3.854.000 3.856.000 3.872.000
Sum egenkapital 4.613.000 4.635.000 4.644.000 4.647.000 4.662.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 18.000 22.000 24.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 4.717.000 4.458.000 2.908.000 2.430.000 2.025.000
Sum gjeld og egenkapital 9.340.000 9.111.000 7.574.000 7.100.000 6.720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 513.000 565.000 579.000 551.000 289.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 513.000 565.000 579.000 551.000 289.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -345.000 -67.000 -140.000 -202.000 -371.000
Driftskostnader -345.000 -67.000 -140.000 -202.000 -371.000
Driftsresultat 168.000 498.000 439.000 349.000 -82.000
Finansinntekter 3.000 0 1.000 5.000 1.000
Finanskostnader -86.000 -49.000 -45.000 -47.000 -45.000
Finans -83.000 -49.000 -44.000 -42.000 -44.000
Konsernbidrag -88.000 -351.000 -300.000 -242.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 66.000 342.000 297.000 226.000 -92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.599.000 8.498.000 6.607.000 6.141.000 6.141.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.599.000 8.498.000 6.607.000 6.141.000 6.141.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.599.000 8.498.000 6.607.000 6.141.000 6.141.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 66.000 58.000 54.000 0
Andre fordringer 134.000 80.000 105.000 75.000 245.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 194.000 58.000 494.000 521.000 28.000
Sum omløpsmidler 742.000 614.000 968.000 960.000 580.000
Sum eiendeler 9.341.000 9.112.000 7.575.000 7.101.000 6.721.000
Sum opptjent egenkapital 3.822.000 3.845.000 3.854.000 3.856.000 3.872.000
Sum egenkapital 4.613.000 4.635.000 4.644.000 4.647.000 4.662.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 18.000 22.000 24.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.625.000 4.423.000 2.863.000 2.418.000 1.990.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 18.000 22.000 24.000 33.000
Leverandørgjeld 93.000 0 20.000 12.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 35.000 26.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.717.000 4.458.000 2.908.000 2.430.000 2.025.000
Sum gjeld og egenkapital 9.340.000 9.111.000 7.574.000 7.100.000 6.720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.975.000 -3.844.000 -1.940.000 -1.470.000 -1.445.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3
Soliditet 49.4 50.9 61.3 65.4 69.4
Resultatgrad 32.7 88.1 75.8 63.3 -28.4
Rentedekningsgrad 2 10.2 9.8 7.5 -1.8
Gjeldsgrad 1 1 0.6 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.8 5.5 5.8 5.0 -1.2
Signatur
10.12.2007
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex