Goldmed As
Juridisk navn:  Goldmed As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92249794
Grønland 48 Grønland 48 Fax:
3045 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 998194466
Aksjekapital: 35.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/12/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.1%
Resultat  
  
-41.67%
Egenkapital  
  
-5.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.569.000 1.726.000 1.721.000 1.496.000 1.191.000
Resultat: -17.000 -12.000 74.000 301.000 317.000
Egenkapital: 282.000 299.000 311.000 457.000 237.000
Regnskap for  Goldmed As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.569.000 1.726.000 1.721.000 1.496.000 1.191.000
Driftskostnader -1.588.000 -1.740.000 -1.648.000 -1.195.000 -874.000
Driftsresultat -18.000 -14.000 73.000 301.000 318.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt -17.000 -12.000 74.000 301.000 317.000
Skattekostnad 0 0 -20.000 -81.000 -89.000
Årsresultat -17.000 -12.000 54.000 220.000 228.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 560.000 575.000 827.000 786.000 513.000
Sum eiendeler 560.000 575.000 827.000 786.000 513.000
Sum opptjent egenkapital 255.000 272.000 284.000 427.000 207.000
Sum egenkapital 282.000 299.000 311.000 457.000 237.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 278.000 275.000 516.000 328.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 561.000 575.000 828.000 786.000 513.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.569.000 1.726.000 1.721.000 1.496.000 1.191.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.569.000 1.726.000 1.721.000 1.496.000 1.191.000
Varekostnad -59.000 -73.000 -47.000 0 0
Lønninger -1.400.000 -1.472.000 -1.442.000 -986.000 -758.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -195.000 -159.000 -209.000 -116.000
Driftskostnader -1.588.000 -1.740.000 -1.648.000 -1.195.000 -874.000
Driftsresultat -18.000 -14.000 73.000 301.000 318.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 0 0
Årsresultat -17.000 -12.000 54.000 220.000 228.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 90.000 173.000 93.000 238.000 118.000
Andre fordringer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 465.000 397.000 729.000 543.000 389.000
Sum omløpsmidler 560.000 575.000 827.000 786.000 513.000
Sum eiendeler 560.000 575.000 827.000 786.000 513.000
Sum opptjent egenkapital 255.000 272.000 284.000 427.000 207.000
Sum egenkapital 282.000 299.000 311.000 457.000 237.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 1.000
Leverandørgjeld 0 -1.000 -1.000 1.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 21.000 81.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 137.000 129.000 150.000 128.000 102.000
Utbytte 0 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000 148.000 146.000 118.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 278.000 275.000 516.000 328.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 561.000 575.000 828.000 786.000 513.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 282.000 300.000 311.000 458.000 238.000
Likviditetsgrad 1 2 2.1 1.6 2.4 1.9
Likviditetsgrad 2 2 2.1 1.7 2.4 1.9
Soliditet 50.4 52.1 37.6 58.1 46.2
Resultatgrad -1.1 -0.8 4.2 20.1 26.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 0.9 1.7 0.7 1.2
Total kapitalrentabilitet -2.1 8.9 38.3 62.2
Signatur
23.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
LARS WILLIAM GOLDSACK
Prokurister
23.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
LARS WILLIAM GOLDSACK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex