Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Good Time Ranch As
Juridisk navn:  Good Time Ranch As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vikavegen 28 Vikavegen 28 Fax:
5107 Salhus 5107 Salhus
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921416016
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2018 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
266.06%
Resultat  
  
-88.89%
Egenkapital  
  
3.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 399.000 109.000
Resultat: 4.000 36.000
Egenkapital: 60.000 58.000
Regnskap for  Good Time Ranch As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 399.000 109.000
Driftskostnader -390.000 -72.000
Driftsresultat 9.000 36.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -4.000 -1.000
Finans -4.000 -1.000
Resultat før skatt 4.000 36.000
Skattekostnad -2.000 0
Årsresultat 3.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 55.000
Sum omløpsmidler 20.000 25.000
Sum eiendeler 74.000 80.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 0
Sum egenkapital 60.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 399.000 109.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 399.000 109.000
Varekostnad -3.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -38.000 -5.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -349.000 -67.000
Driftskostnader -390.000 -72.000
Driftsresultat 9.000 36.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -4.000 -1.000
Finans -4.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 3.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 54.000 0
Driftsløsøre 0 55.000
Sum varige driftsmidler 54.000 55.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 54.000 55.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 21.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 20.000 4.000
Sum omløpsmidler 20.000 25.000
Sum eiendeler 74.000 80.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 0
Sum egenkapital 60.000 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 9.000 7.000
Betalbar skatt 2.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 8.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld -16.000 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 3.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1
Soliditet 81.1 72.5
Resultatgrad 2.3 3
Rentedekningsgrad 2.3 3
Gjeldsgrad 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 12.2 4
Signatur
07.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex