Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Good Time Ranch As
Juridisk navn:  Good Time Ranch As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsstølen 21 Bjørndalsstølen 21 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 921416016
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/2/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 109.000
Resultat: 36.000
Egenkapital: 58.000
Regnskap for  Good Time Ranch As
Resultat 2018
Driftsinntekter 109.000
Driftskostnader -72.000
Driftsresultat 36.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 36.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000
Sum omløpsmidler 25.000
Sum eiendeler 80.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 58.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 109.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -5.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -67.000
Driftskostnader -72.000
Driftsresultat 36.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 55.000
Sum varige driftsmidler 55.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 55.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 21.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 4.000
Sum omløpsmidler 25.000
Sum eiendeler 80.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 7.000
Betalbar skatt 8.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 72.5
Resultatgrad 3
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 4
Signatur
03.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex