Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gråhuken AS
Juridisk navn:  Gråhuken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hosletoppen 19 Hosletoppen 19 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 993146536
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/18/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bs Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
74.14%
Egenkapital  
  
-16.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -15.000 -58.000 -39.000 -5.000 -57.000
Egenkapital: 68.000 81.000 133.000 166.000 171.000
Regnskap for  Gråhuken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -30.000 -29.000 -25.000 -27.000
Driftsresultat -15.000 -30.000 -29.000 -25.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 20.000 0
Finanskostnader 0 -27.000 -11.000 0 -30.000
Finans 0 -27.000 -11.000 20.000 -30.000
Resultat før skatt -15.000 -58.000 -39.000 -5.000 -57.000
Skattekostnad 2.000 6.000 6.000 0 7.000
Årsresultat -13.000 -52.000 -33.000 -5.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 89.000 112.000 117.000 155.000
Sum omløpsmidler 29.000 43.000 72.000 101.000 68.000
Sum eiendeler 120.000 132.000 184.000 218.000 223.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -19.000 33.000 66.000 71.000
Sum egenkapital 68.000 81.000 133.000 166.000 171.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 51.000 51.000 52.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 120.000 132.000 184.000 218.000 223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -30.000 -29.000 -25.000 -27.000
Driftskostnader -15.000 -30.000 -29.000 -25.000 -27.000
Driftsresultat -15.000 -30.000 -29.000 -25.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 20.000 0
Finanskostnader 0 -27.000 -11.000 0 -30.000
Finans 0 -27.000 -11.000 20.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -52.000 -33.000 -5.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 34.000 28.000 22.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 56.000 56.000 84.000 95.000 132.000
Sum anleggsmidler 91.000 89.000 112.000 117.000 155.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 43.000 72.000 101.000 68.000
Sum omløpsmidler 29.000 43.000 72.000 101.000 68.000
Sum eiendeler 120.000 132.000 184.000 218.000 223.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -19.000 33.000 66.000 71.000
Sum egenkapital 68.000 81.000 133.000 166.000 171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 51.000 51.000 52.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 120.000 132.000 184.000 218.000 223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -23.000 -8.000 21.000 49.000 16.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 1.4 1.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 1.4 2.0 1.4
Soliditet 56.7 61.4 72.3 76.1 76.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.1 -2.6 -0.9
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -12.5 -22.7 -15.8 -2.3 -12.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex