Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grønnerøe As
Juridisk navn:  Grønnerøe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90831857
Fjordveien 25 Fjordveien 25 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 980745376
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/3/1999 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
425.86%
Egenkapital  
  
156.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 250.000 0 0 0 0
Resultat: 2.766.000 526.000 377.000 720.000 976.000
Egenkapital: 16.285.000 6.349.000 6.320.000 6.338.000 6.362.000
Regnskap for  Grønnerøe As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 250.000 0 0 0 0
Driftskostnader -145.000 -19.000 -25.000 -31.000 -26.000
Driftsresultat 105.000 -19.000 -25.000 -31.000 -26.000
Finansinntekter 2.662.000 571.000 402.000 752.000 1.003.000
Finanskostnader -1.000 -25.000 0 0 0
Finans 2.661.000 546.000 402.000 752.000 1.003.000
Resultat før skatt 2.766.000 526.000 377.000 720.000 976.000
Skattekostnad -163.000 3.000 5.000 6.000 7.000
Årsresultat 2.603.000 529.000 382.000 726.000 983.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.536.000 8.037.000 9.490.000 9.485.000 9.479.000
Sum omløpsmidler 12.807.000 598.000 411.000 782.000 1.059.000
Sum eiendeler 16.343.000 8.635.000 9.901.000 10.267.000 10.538.000
Sum opptjent egenkapital 16.185.000 6.249.000 6.220.000 6.238.000 6.262.000
Sum egenkapital 16.285.000 6.349.000 6.320.000 6.338.000 6.362.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.782.000 3.177.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 503.000 404.000 3.929.000 4.176.000
Sum gjeld og egenkapital 16.344.000 8.634.000 9.901.000 10.267.000 10.538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 250.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 250.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -19.000 -25.000 -31.000 -26.000
Driftskostnader -145.000 -19.000 -25.000 -31.000 -26.000
Driftsresultat 105.000 -19.000 -25.000 -31.000 -26.000
Finansinntekter 2.662.000 571.000 402.000 752.000 1.003.000
Finanskostnader -1.000 -25.000 0 0 0
Finans 2.661.000 546.000 402.000 752.000 1.003.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -400.000 -750.000 -1.000.000
Årsresultat 2.603.000 529.000 382.000 726.000 983.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 536.000 36.000 33.000 29.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.000.000 8.000.000 9.457.000 9.457.000 9.457.000
Sum anleggsmidler 3.536.000 8.037.000 9.490.000 9.485.000 9.479.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 500.000 400.000 750.000 1.000.000
Sum investeringer 5.020.000 0 0 0 0
Kasse, bank 7.787.000 98.000 11.000 32.000 59.000
Sum omløpsmidler 12.807.000 598.000 411.000 782.000 1.059.000
Sum eiendeler 16.343.000 8.635.000 9.901.000 10.267.000 10.538.000
Sum opptjent egenkapital 16.185.000 6.249.000 6.220.000 6.238.000 6.262.000
Sum egenkapital 16.285.000 6.349.000 6.320.000 6.338.000 6.362.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.782.000 3.177.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -400.000 -750.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 3.000 3.000 3.179.000 3.176.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 503.000 404.000 3.929.000 4.176.000
Sum gjeld og egenkapital 16.344.000 8.634.000 9.901.000 10.267.000 10.538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.748.000 95.000 7.000 -3.147.000 -3.117.000
Likviditetsgrad 1 217.1 1.2 1 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 217.1 1.2 1 0.2 0.3
Soliditet 99.6 73.5 63.8 61.7 60.4
Resultatgrad 4
Rentedekningsgrad 1 -0.8
Gjeldsgrad 0 0.4 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 16.9 6.4 3.8 7.0 9.3
Signatur
02.11.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG. STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex