Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grønt Fagsenter Hvam As
Juridisk navn:  Grønt Fagsenter Hvam As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63944531
Hvamsvegen 696 Hvamsvegen 696 Fax:
2165 Hvam 2165 Hvam
Fylke: Kommune:
Akershus Nes (Akershus)
Org.nr: 998647452
Aksjekapital: 500.100 NOK
Etableringsdato: 7/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vorma Økonomi Og Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0.61%
Resultat  
  
-860%
Egenkapital  
  
-457.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.155.000 1.148.000 999.000 976.000 747.000
Resultat: -114.000 15.000 42.000 2.000 -151.000
Egenkapital: -117.000 -21.000 -26.000 -50.000 -37.000
Regnskap for  Grønt Fagsenter Hvam As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.155.000 1.148.000 999.000 976.000 747.000
Driftskostnader -1.013.000 -1.005.000 -863.000 -898.000 -812.000
Driftsresultat 141.000 143.000 136.000 79.000 -65.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -259.000 -130.000 -96.000 -78.000 -89.000
Finans -255.000 -128.000 -94.000 -77.000 -87.000
Resultat før skatt -114.000 15.000 42.000 2.000 -151.000
Skattekostnad 18.000 -10.000 -17.000 -15.000 41.000
Årsresultat -96.000 4.000 24.000 -13.000 -110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.030.000 8.249.000 3.706.000 2.165.000 1.819.000
Sum omløpsmidler 135.000 164.000 533.000 58.000 237.000
Sum eiendeler 8.165.000 8.413.000 4.239.000 2.223.000 2.056.000
Sum opptjent egenkapital -617.000 -521.000 -526.000 -550.000 -537.000
Sum egenkapital -117.000 -21.000 -26.000 -50.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 6.460.000 6.800.000 2.427.000 1.000.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.822.000 1.634.000 1.837.000 1.273.000 1.093.000
Sum gjeld og egenkapital 8.165.000 8.413.000 4.238.000 2.223.000 2.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 14.000 0
Andre inntekter 1.155.000 1.148.000 999.000 962.000 747.000
Driftsinntekter 1.155.000 1.148.000 999.000 976.000 747.000
Varekostnad -70.000 0 -36.000 -47.000 -40.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -238.000 -175.000 -88.000 -76.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -705.000 -830.000 -739.000 -775.000 -711.000
Driftskostnader -1.013.000 -1.005.000 -863.000 -898.000 -812.000
Driftsresultat 141.000 143.000 136.000 79.000 -65.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -259.000 -130.000 -96.000 -78.000 -89.000
Finans -255.000 -128.000 -94.000 -77.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -96.000 4.000 24.000 -13.000 -110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 174.000 156.000 166.000 183.000 199.000
Fast eiendom 7.823.000 8.051.000 3.487.000 1.982.000 1.620.000
Maskiner anlegg 28.000 31.000 35.000 0 0
Driftsløsøre 5.000 12.000 18.000 0 0
Sum varige driftsmidler 7.856.000 8.094.000 3.540.000 1.982.000 1.620.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.030.000 8.249.000 3.706.000 2.165.000 1.819.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -8.000 4.000 6.000 4.000 2.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 143.000 160.000 527.000 54.000 235.000
Sum omløpsmidler 135.000 164.000 533.000 58.000 237.000
Sum eiendeler 8.165.000 8.413.000 4.239.000 2.223.000 2.056.000
Sum opptjent egenkapital -617.000 -521.000 -526.000 -550.000 -537.000
Sum egenkapital -117.000 -21.000 -26.000 -50.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.460.000 6.800.000 2.427.000 1.000.000 1.000.000
Leverandørgjeld 108.000 122.000 475.000 120.000 87.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 12.000 -138.000 -47.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.706.000 1.500.000 1.500.000 1.200.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.822.000 1.634.000 1.837.000 1.273.000 1.093.000
Sum gjeld og egenkapital 8.165.000 8.413.000 4.238.000 2.223.000 2.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.687.000 -1.470.000 -1.304.000 -1.215.000 -856.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3
Soliditet -1.4 -0.2 -0.6 -2.2 -1.8
Resultatgrad 12.2 12.5 13.6 8.1 -8.7
Rentedekningsgrad 0.5 1.1 1.4 1.0 -0.7
Gjeldsgrad -70.8 -401.6 -45.5 -56.6
Total kapitalrentabilitet 1.8 1.7 3.3 3.6 -3.1
Signatur
10.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex