Grønt Maskin As
Juridisk navn:  Grønt Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69225300
Jernbanegata 3-5 Jernbanegata 3-5 Fax: 69222335
1890 Rakkestad 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Østfold Rakkestad
Org.nr: 810926252
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 1/1/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.19%
Resultat  
  
45.26%
Egenkapital  
  
161.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 102.152.000 79.688.000 91.693.000 82.223.000 75.781.000
Resultat: -5.399.000 -9.863.000 322.000 -6.992.000 223.000
Egenkapital: 910.000 -1.477.000 9.454.000 12.190.000 12.314.000
Regnskap for  Grønt Maskin As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 102.152.000 79.688.000 91.693.000 82.223.000 75.781.000
Driftskostnader -107.109.000 -88.943.000 -90.802.000 -88.645.000 -75.050.000
Driftsresultat -4.957.000 -9.255.000 890.000 -6.422.000 732.000
Finansinntekter 37.000 16.000 102.000 73.000 90.000
Finanskostnader -479.000 -624.000 -671.000 -643.000 -598.000
Finans -442.000 -608.000 -569.000 -570.000 -508.000
Resultat før skatt -5.399.000 -9.863.000 322.000 -6.992.000 223.000
Skattekostnad 910.000 2.210.000 -144.000 1.830.000 213.000
Årsresultat -4.489.000 -7.653.000 178.000 -5.162.000 436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.872.000 4.786.000 1.805.000 1.461.000 2.251.000
Sum omløpsmidler 45.157.000 32.073.000 45.883.000 49.631.000 43.087.000
Sum eiendeler 55.029.000 36.859.000 47.688.000 51.092.000 45.338.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 -2.477.000 1.177.000 3.913.000 9.074.000
Sum egenkapital 910.000 -1.477.000 9.454.000 12.190.000 12.314.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 54.118.000 38.336.000 38.234.000 38.902.000 33.016.000
Sum gjeld og egenkapital 55.028.000 36.859.000 47.688.000 51.092.000 45.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.856.000 78.186.000 91.047.000 81.556.000 74.485.000
Andre inntekter 296.000 1.501.000 646.000 667.000 1.296.000
Driftsinntekter 102.152.000 79.688.000 91.693.000 82.223.000 75.781.000
Varekostnad -67.589.000 -59.080.000 -62.449.000 -58.044.000 -46.920.000
Lønninger -24.330.000 -17.867.000 -16.439.000 -17.228.000 -15.098.000
Avskrivning -728.000 -252.000 -339.000 -455.000 -435.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.462.000 -11.744.000 -11.575.000 -12.918.000 -12.597.000
Driftskostnader -107.109.000 -88.943.000 -90.802.000 -88.645.000 -75.050.000
Driftsresultat -4.957.000 -9.255.000 890.000 -6.422.000 732.000
Finansinntekter 37.000 16.000 102.000 73.000 90.000
Finanskostnader -479.000 -624.000 -671.000 -643.000 -598.000
Finans -442.000 -608.000 -569.000 -570.000 -508.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.489.000 -7.653.000 178.000 -5.162.000 436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.182.000 4.549.000 1.360.000 533.000 566.000
Fast eiendom 2.296.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 393.000 0 0 649.000 767.000
Driftsløsøre 1.000.000 237.000 445.000 54.000 168.000
Sum varige driftsmidler 3.689.000 237.000 445.000 703.000 935.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 225.000 750.000
Sum anleggsmidler 9.872.000 4.786.000 1.805.000 1.461.000 2.251.000
Varebeholdning 22.955.000 19.322.000 34.883.000 30.689.000 31.507.000
Kundefordringer 18.826.000 9.621.000 7.751.000 8.622.000 7.000.000
Andre fordringer 2.032.000 515.000 617.000 883.000 2.242.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.344.000 2.615.000 2.633.000 2.538.000 2.338.000
Sum omløpsmidler 45.157.000 32.073.000 45.883.000 49.631.000 43.087.000
Sum eiendeler 55.029.000 36.859.000 47.688.000 51.092.000 45.338.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 -2.477.000 1.177.000 3.913.000 9.074.000
Sum egenkapital 910.000 -1.477.000 9.454.000 12.190.000 12.314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 38.604.000 29.174.000 31.997.000 30.561.000 23.541.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 8.000
Leverandørgjeld 4.008.000 2.674.000 2.174.000 2.586.000 5.175.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.247.000 3.424.000 1.787.000 3.068.000 1.564.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.259.000 3.064.000 2.276.000 2.687.000 2.736.000
Sum kortsiktig gjeld 54.118.000 38.336.000 38.234.000 38.902.000 33.016.000
Sum gjeld og egenkapital 55.028.000 36.859.000 47.688.000 51.092.000 45.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.961.000 -6.263.000 7.649.000 10.729.000 10.071.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4
Soliditet 1.7 19.8 23.9 27.2
Resultatgrad -4.9 -11.6 1 -7.8 1.0
Rentedekningsgrad -10.3 -14.8 1.3 -9.9 1.4
Gjeldsgrad 59.5 4 3.2 2.7
Total kapitalrentabilitet -8.9 -25.1 2.1 -12.4 1.8
Signatur
10.03.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex