Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grønt Punkt Norge AS
Juridisk navn:  Grønt Punkt Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22121500
Postboks 91 Skøyen Karenslyst Alle 9 A Fax: 22121519
0212 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977075521
Aksjekapital: 540.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 1/8/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Kjeøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.07%
Resultat  
  
-37.14%
Egenkapital  
  
-0.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 258.770.000 239.446.000 223.632.000 229.129.000 218.688.000
Resultat: 22.000 35.000 21.000 -612.000 120.000
Egenkapital: 2.558.000 2.582.000 2.635.000 2.669.000 2.314.000
Regnskap for  Grønt Punkt Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 258.770.000 239.446.000 223.632.000 229.129.000 218.688.000
Driftskostnader -258.707.000 -239.230.000 -224.366.000 -229.981.000 -219.121.000
Driftsresultat 63.000 216.000 -733.000 -852.000 -432.000
Finansinntekter 267.000 201.000 869.000 551.000 684.000
Finanskostnader -308.000 -382.000 -115.000 -311.000 -131.000
Finans -41.000 -181.000 754.000 240.000 553.000
Resultat før skatt 22.000 35.000 21.000 -612.000 120.000
Skattekostnad -447.000 -89.000 -54.000 967.000 -76.000
Årsresultat -425.000 -54.000 -34.000 356.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.420.000 3.953.000 2.540.000 1.707.000 1.075.000
Sum omløpsmidler 66.522.000 71.905.000 65.614.000 53.156.000 49.481.000
Sum eiendeler 70.942.000 75.858.000 68.154.000 54.863.000 50.556.000
Sum opptjent egenkapital 2.018.000 2.042.000 2.095.000 2.129.000 1.774.000
Sum egenkapital 2.558.000 2.582.000 2.635.000 2.669.000 2.314.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 46.000 685.000
Sum kortsiktig gjeld 68.384.000 73.277.000 65.518.000 52.147.000 47.559.000
Sum gjeld og egenkapital 70.942.000 75.859.000 68.153.000 54.862.000 50.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 233.797.000 222.552.000 191.944.000 209.943.000 195.534.000
Andre inntekter 24.973.000 16.894.000 31.688.000 19.187.000 23.154.000
Driftsinntekter 258.770.000 239.446.000 223.632.000 229.129.000 218.688.000
Varekostnad -187.974.000 -166.312.000 -148.064.000 -154.816.000 -146.977.000
Lønninger -23.481.000 -22.349.000 -21.078.000 -20.733.000 -19.818.000
Avskrivning -335.000 -415.000 -385.000 -333.000 -345.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.917.000 -50.154.000 -54.839.000 -54.099.000 -51.981.000
Driftskostnader -258.707.000 -239.230.000 -224.366.000 -229.981.000 -219.121.000
Driftsresultat 63.000 216.000 -733.000 -852.000 -432.000
Finansinntekter 267.000 201.000 869.000 551.000 684.000
Finanskostnader -308.000 -382.000 -115.000 -311.000 -131.000
Finans -41.000 -181.000 754.000 240.000 553.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -425.000 -54.000 -34.000 356.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 447.000 536.000 590.000 239.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 544.000 765.000 1.090.000 1.020.000 741.000
Sum varige driftsmidler 544.000 765.000 1.090.000 1.020.000 741.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.875.000 2.741.000 913.000 96.000 96.000
Sum anleggsmidler 4.420.000 3.953.000 2.540.000 1.707.000 1.075.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 47.231.000 33.184.000 29.151.000 44.162.000 22.447.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.291.000 38.721.000 36.462.000 8.993.000 27.035.000
Sum omløpsmidler 66.522.000 71.905.000 65.614.000 53.156.000 49.481.000
Sum eiendeler 70.942.000 75.858.000 68.154.000 54.863.000 50.556.000
Sum opptjent egenkapital 2.018.000 2.042.000 2.095.000 2.129.000 1.774.000
Sum egenkapital 2.558.000 2.582.000 2.635.000 2.669.000 2.314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 46.000 685.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 46.000 685.000
Leverandørgjeld 31.634.000 37.839.000 30.357.000 21.083.000 21.605.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 128.000
Skyldig offentlige avgifter 4.936.000 4.131.000 2.916.000 3.930.000 3.594.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.815.000 31.307.000 32.244.000 27.134.000 22.232.000
Sum kortsiktig gjeld 68.384.000 73.277.000 65.518.000 52.147.000 47.559.000
Sum gjeld og egenkapital 70.942.000 75.859.000 68.153.000 54.862.000 50.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.862.000 -1.372.000 96.000 1.009.000 1.922.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.1 1.1
Soliditet 3.6 3.4 3.9 4.9 4.6
Resultatgrad 0 0.1 -0.3 -0.4 -0.2
Rentedekningsgrad 0.2 0.6 -6.4 -1.0 1.9
Gjeldsgrad 26.7 28.4 24.9 19.6 20.8
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.5 0.2 -0.5 0.5
Signatur
03.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex