Grafisk Form As
Juridisk navn:  Grafisk Form As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95213176
Skøyenåsveien 5D Skøyenåsveien 5D Fax:
0686 Oslo 686 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915270581
Aksjekapital: 75.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/25/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fagregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.46%
Resultat  
  
-29.91%
Egenkapital  
  
32.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.196.000 1.156.000 1.095.000 1.140.000
Resultat: 232.000 331.000 242.000 61.000
Egenkapital: 726.000 547.000 695.000 864.000
Regnskap for  Grafisk Form As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.196.000 1.156.000 1.095.000 1.140.000
Driftskostnader -967.000 -828.000 -857.000 -1.080.000
Driftsresultat 229.000 328.000 237.000 60.000
Finansinntekter 4.000 4.000 5.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 4.000 4.000 5.000 0
Resultat før skatt 232.000 331.000 242.000 61.000
Skattekostnad -53.000 -80.000 -61.000 -18.000
Årsresultat 179.000 252.000 182.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.019.000 1.079.000 1.148.000 1.068.000
Sum eiendeler 1.038.000 1.079.000 1.148.000 1.068.000
Sum opptjent egenkapital 651.000 472.000 620.000 789.000
Sum egenkapital 726.000 547.000 695.000 864.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 312.000 532.000 453.000 205.000
Sum gjeld og egenkapital 1.038.000 1.079.000 1.148.000 1.069.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.196.000 1.156.000 1.095.000 1.140.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.196.000 1.156.000 1.095.000 1.140.000
Varekostnad -41.000 29.000 -43.000 -67.000
Lønninger -872.000 -814.000 -726.000 -777.000
Avskrivning -4.000 0 0 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -43.000 -88.000 -217.000
Driftskostnader -967.000 -828.000 -857.000 -1.080.000
Driftsresultat 229.000 328.000 237.000 60.000
Finansinntekter 4.000 4.000 5.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 4.000 4.000 5.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 -150.000 0
Årsresultat 179.000 252.000 182.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 151.000 130.000 143.000 105.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 868.000 949.000 1.006.000 963.000
Sum omløpsmidler 1.019.000 1.079.000 1.148.000 1.068.000
Sum eiendeler 1.038.000 1.079.000 1.148.000 1.068.000
Sum opptjent egenkapital 651.000 472.000 620.000 789.000
Sum egenkapital 726.000 547.000 695.000 864.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -6.000 0 12.000 0
Betalbar skatt 53.000 80.000 61.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 145.000 121.000 112.000 110.000
Utbytte 0 -250.000 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 81.000 119.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 312.000 532.000 453.000 205.000
Sum gjeld og egenkapital 1.038.000 1.079.000 1.148.000 1.069.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 707.000 547.000 695.000 863.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2 2.5 5.2
Likviditetsgrad 2 3.3 2 2.5 5.3
Soliditet 69.9 50.7 60.5 80.8
Resultatgrad 19.1 28.4 21.6 5.3
Rentedekningsgrad 61.0
Gjeldsgrad 0.4 1 0.7 0.2
Total kapitalrentabilitet 22.4 30.8 21.1 5.7
Signatur
30.04.2015
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR
ELLEGÅRD LILL-ANN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex