Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gran Taxi Sa
Juridisk navn:  Gran Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61333000
Postboks 252 Skyssterminalen Fax: 61333007
2718 Brandbu 2760 Brandbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 971464275
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/19/1995
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.79%
Resultat  
  
-276.67%
Egenkapital  
  
-70.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.991.000 1.937.000 1.928.000 1.802.000 1.999.000
Resultat: -159.000 90.000 165.000 84.000 128.000
Egenkapital: 117.000 394.000 324.000 159.000 60.000
Regnskap for  Gran Taxi Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.991.000 1.937.000 1.928.000 1.802.000 1.999.000
Driftskostnader -2.139.000 -1.842.000 -1.755.000 -1.715.000 -1.867.000
Driftsresultat -148.000 95.000 172.000 87.000 133.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -6.000 -7.000 -3.000 -5.000
Finans -11.000 -6.000 -7.000 -3.000 -5.000
Resultat før skatt -159.000 90.000 165.000 84.000 128.000
Skattekostnad 0 -20.000 0 0 0
Årsresultat -159.000 70.000 165.000 84.000 128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 186.000 487.000 419.000 199.000 168.000
Sum eiendeler 191.000 492.000 424.000 204.000 173.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 394.000 324.000 159.000 60.000
Sum egenkapital 117.000 394.000 324.000 159.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 98.000 99.000 44.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 492.000 423.000 203.000 173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.991.000 1.937.000 1.928.000 1.802.000 1.999.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.991.000 1.937.000 1.928.000 1.802.000 1.999.000
Varekostnad -1.234.000 -1.105.000 -1.080.000 -964.000 -883.000
Lønninger -166.000 -282.000 -229.000 -223.000 -177.000
Avskrivning 0 0 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -739.000 -455.000 -446.000 -528.000 -802.000
Driftskostnader -2.139.000 -1.842.000 -1.755.000 -1.715.000 -1.867.000
Driftsresultat -148.000 95.000 172.000 87.000 133.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -6.000 -7.000 -3.000 -5.000
Finans -11.000 -6.000 -7.000 -3.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -159.000 70.000 165.000 84.000 128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 0 0 0
Andre fordringer 34.000 43.000 51.000 20.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 152.000 443.000 368.000 178.000 90.000
Sum omløpsmidler 186.000 487.000 419.000 199.000 168.000
Sum eiendeler 191.000 492.000 424.000 204.000 173.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 394.000 324.000 159.000 60.000
Sum egenkapital 117.000 394.000 324.000 159.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 57.000 56.000 85.000 30.000 97.000
Betalbar skatt 0 20.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 18.000 8.000 9.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 4.000 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 98.000 99.000 44.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 492.000 423.000 203.000 173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000 389.000 320.000 155.000 55.000
Likviditetsgrad 1 2.5 5 4.2 4.5 1.5
Likviditetsgrad 2 2.5 5 4.2 4.5 1.5
Soliditet 61.3 80.1 76.6 78.3 34.7
Resultatgrad -7.4 4.9 8.9 4.8 6.7
Rentedekningsgrad -13.5 15.8 24.6 2 26.6
Gjeldsgrad 0.6 0.2 0.3 0.3 1.9
Total kapitalrentabilitet -77.5 19.3 40.7 42.9 76.9
Signatur
12.05.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
12.05.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex