Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grande AS
Juridisk navn:  Grande AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90827024
Bjørnestien 9A Bjørnestien 9A Fax:
3188 Horten 3188 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold Horten
Org.nr: 991777296
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.39%
Resultat  
  
-20.82%
Egenkapital  
  
59.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.027.000 1.109.000 1.276.000 568.000 1.119.000
Resultat: 270.000 341.000 440.000 190.000 -4.000
Egenkapital: 554.000 348.000 374.000 249.000 176.000
Regnskap for  Grande AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.027.000 1.109.000 1.276.000 568.000 1.119.000
Driftskostnader -755.000 -768.000 -785.000 -355.000 -1.092.000
Driftsresultat 271.000 341.000 490.000 213.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader -1.000 0 -50.000 -22.000 -33.000
Finans -1.000 0 -50.000 -22.000 -30.000
Resultat før skatt 270.000 341.000 440.000 190.000 -4.000
Skattekostnad -64.000 -86.000 -115.000 -57.000 2.000
Årsresultat 206.000 254.000 325.000 134.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 45.000 74.000 106.000 163.000
Sum omløpsmidler 774.000 714.000 651.000 298.000 316.000
Sum eiendeler 774.000 759.000 725.000 404.000 479.000
Sum opptjent egenkapital 454.000 248.000 274.000 149.000 76.000
Sum egenkapital 554.000 348.000 374.000 249.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 220.000 411.000 351.000 155.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 774.000 759.000 725.000 404.000 480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 863.000 1.109.000 1.276.000 568.000 1.119.000
Andre inntekter 164.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.027.000 1.109.000 1.276.000 568.000 1.119.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -413.000 -333.000 -325.000 -109.000 -804.000
Avskrivning -7.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -264.000 -413.000 -438.000 -224.000 -266.000
Driftskostnader -755.000 -768.000 -785.000 -355.000 -1.092.000
Driftsresultat 271.000 341.000 490.000 213.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader -1.000 0 -50.000 -22.000 -33.000
Finans -1.000 0 -50.000 -22.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -100.000 -60.000 -60.000
Årsresultat 206.000 254.000 325.000 134.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 38.000 44.000 54.000 88.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 7.000 30.000 52.000 75.000
Sum varige driftsmidler 0 7.000 30.000 52.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 45.000 74.000 106.000 163.000
Varebeholdning 0 160.000 0 0 0
Kundefordringer 153.000 236.000 205.000 37.000 0
Andre fordringer 384.000 273.000 183.000 159.000 315.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 237.000 45.000 262.000 101.000 1.000
Sum omløpsmidler 774.000 714.000 651.000 298.000 316.000
Sum eiendeler 774.000 759.000 725.000 404.000 479.000
Sum opptjent egenkapital 454.000 248.000 274.000 149.000 76.000
Sum egenkapital 554.000 348.000 374.000 249.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 23.000 9.000 8.000 64.000
Betalbar skatt 27.000 80.000 106.000 22.000 0
Skyldig offentlige avgifter 114.000 81.000 77.000 55.000 22.000
Utbytte 0 -200.000 -100.000 -60.000 -60.000
Annen kortsiktig gjeld 58.000 226.000 160.000 70.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 411.000 351.000 155.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 774.000 759.000 725.000 404.000 480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 554.000 303.000 300.000 143.000 12.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.7 1.9 1.9 1.0
Likviditetsgrad 2 3.5 1.3 1.9 2.0 1.1
Soliditet 71.6 45.8 51.6 61.6 36.7
Resultatgrad 26.4 30.7 38.4 37.5 2.4
Rentedekningsgrad 2 9.8 9.7 0.9
Gjeldsgrad 0.4 1.2 0.9 0.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 3 44.9 67.6 52.7 6.3
Signatur
08.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex