Grande Bygg As
Juridisk navn:  Grande Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tømtevegen 97 Tømtevegen 97 Fax:
7608 Levanger 7608 Levanger
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 919444142
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/14/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-180%
Egenkapital  
  
-15.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -14.000 -5.000
Egenkapital: 76.000 90.000
Regnskap for  Grande Bygg As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -14.000 -5.000
Driftsresultat -14.000 -5.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -14.000 -5.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -14.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 60.000
Sum omløpsmidler 17.000 92.000
Sum eiendeler 77.000 152.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -5.000
Sum egenkapital 76.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000 151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -5.000
Driftskostnader -14.000 -5.000
Driftsresultat -14.000 -5.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -14.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 60.000
Sum anleggsmidler 60.000 60.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 17.000 92.000
Sum omløpsmidler 17.000 92.000
Sum eiendeler 77.000 152.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -5.000
Sum egenkapital 76.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000 151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1 1.5
Soliditet 98.7 59.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.7
Total kapitalrentabilitet -18.2 -3.3
Signatur
23.08.2017
Prokurister
23.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex