Grande Eiendom Holding AS
Juridisk navn:  Grande Eiendom Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41666600
Industrivegen 2 Industrivegen 2 Fax: 74045244
7652 Verdal 7652 Verdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Verdal
Org.nr: 995263513
Aksjekapital: 814.000 NOK
Etableringsdato: 11/23/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Berg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
12.09%
Egenkapital  
  
28.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.000 0 0 0 0
Resultat: 1.150.000 1.026.000 2.262.000 2.611.000 3.144.000
Egenkapital: 5.604.000 4.376.000 3.815.000 13.416.000 10.620.000
Regnskap for  Grande Eiendom Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.000 0 0 0 0
Driftskostnader -698.000 -137.000 -144.000 -402.000 -179.000
Driftsresultat -669.000 -137.000 -144.000 -402.000 -179.000
Finansinntekter 2.824.000 1.721.000 3.801.000 4.197.000 4.694.000
Finanskostnader -1.004.000 -558.000 -1.395.000 -1.184.000 -1.371.000
Finans 1.820.000 1.163.000 2.406.000 3.013.000 3.323.000
Resultat før skatt 1.150.000 1.026.000 2.262.000 2.611.000 3.144.000
Skattekostnad 78.000 -229.000 -367.000 185.000 -619.000
Årsresultat 1.228.000 797.000 1.895.000 2.796.000 2.525.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.104.000 32.202.000 29.353.000 37.822.000 44.417.000
Sum omløpsmidler 7.075.000 10.000 -5.629.000 -6.111.000 -1.809.000
Sum eiendeler 39.179.000 32.212.000 23.724.000 31.711.000 42.608.000
Sum opptjent egenkapital 4.790.000 3.562.000 3.001.000 12.602.000 9.806.000
Sum egenkapital 5.604.000 4.376.000 3.815.000 13.416.000 10.620.000
Sum langsiktig gjeld 33.122.000 27.489.000 19.377.000 18.138.000 31.915.000
Sum kortsiktig gjeld 453.000 347.000 533.000 157.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 39.179.000 32.212.000 23.725.000 31.711.000 42.608.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 29.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 29.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -698.000 -137.000 -144.000 -402.000 -179.000
Driftskostnader -698.000 -137.000 -144.000 -402.000 -179.000
Driftsresultat -669.000 -137.000 -144.000 -402.000 -179.000
Finansinntekter 2.824.000 1.721.000 3.801.000 4.197.000 4.694.000
Finanskostnader -1.004.000 -558.000 -1.395.000 -1.184.000 -1.371.000
Finans 1.820.000 1.163.000 2.406.000 3.013.000 3.323.000
Konsernbidrag 0 236.000 0 0 2.136.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.228.000 797.000 1.895.000 2.796.000 2.525.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 32.104.000 32.202.000 29.353.000 37.822.000 44.417.000
Sum anleggsmidler 32.104.000 32.202.000 29.353.000 37.822.000 44.417.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 358.000 10.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 1.384.000 0 0
Kasse, bank 6.717.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.075.000 10.000 -5.629.000 -6.111.000 -1.809.000
Sum eiendeler 39.179.000 32.212.000 23.724.000 31.711.000 42.608.000
Sum opptjent egenkapital 4.790.000 3.562.000 3.001.000 12.602.000 9.806.000
Sum egenkapital 5.604.000 4.376.000 3.815.000 13.416.000 10.620.000
Sum avsetninger til forpliktelser 321.000 400.000 501.000 627.000 816.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.122.000 27.489.000 19.377.000 18.138.000 31.915.000
Leverandørgjeld 401.000 0 40.000 153.000 73.000
Betalbar skatt 2.000 255.000 493.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 92.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 453.000 347.000 533.000 157.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 39.179.000 32.212.000 23.725.000 31.711.000 42.608.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.622.000 -337.000 -6.162.000 -6.268.000 -1.882.000
Likviditetsgrad 1 15.6 0 -10.6 -38.9 -24.8
Likviditetsgrad 2 15.6 0 -10.6 -38.9 -24.7
Soliditet 14.3 13.6 16.1 42.3 24.9
Resultatgrad -2306.9
Rentedekningsgrad -0.7 -0.2 -0.1 3.2 3.3
Gjeldsgrad 6 6.4 5.2 1.4 3.0
Total kapitalrentabilitet 5.5 4.9 15.4 12.0 10.6
Signatur
14.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex