Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grande Eiendomsutvikling AS
Juridisk navn:  Grande Eiendomsutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41666600
V/Byggmester Grande Neptunvegen 1 Neptunvegen 1 Fax: 74073231
7652 Verdal 7652 Verdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Verdal
Org.nr: 961772141
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Berg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.1%
Resultat  
  
88.19%
Egenkapital  
  
30.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.318.000 4.648.000 13.432.000 520.000 12.237.000
Resultat: -993.000 -8.405.000 -2.260.000 -1.503.000 -1.038.000
Egenkapital: 2.406.000 1.850.000 8.321.000 8.328.000 5.778.000
Regnskap for  Grande Eiendomsutvikling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.318.000 4.648.000 13.432.000 520.000 12.237.000
Driftskostnader -4.593.000 -12.085.000 -14.589.000 -1.065.000 -11.325.000
Driftsresultat -274.000 -7.436.000 -1.157.000 -545.000 912.000
Finansinntekter 312.000 307.000 226.000 70.000 282.000
Finanskostnader -1.030.000 -1.276.000 -1.328.000 -1.029.000 -2.232.000
Finans -718.000 -969.000 -1.102.000 -959.000 -1.950.000
Resultat før skatt -993.000 -8.405.000 -2.260.000 -1.503.000 -1.038.000
Skattekostnad 153.000 1.934.000 566.000 408.000 298.000
Årsresultat -840.000 -6.471.000 -1.694.000 -1.095.000 -740.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.652.000 13.605.000 11.430.000 6.662.000 4.019.000
Sum omløpsmidler 16.406.000 22.227.000 31.951.000 42.855.000 41.919.000
Sum eiendeler 22.058.000 35.832.000 43.381.000 49.517.000 45.938.000
Sum opptjent egenkapital 2.306.000 1.750.000 8.221.000 8.228.000 5.678.000
Sum egenkapital 2.406.000 1.850.000 8.321.000 8.328.000 5.778.000
Sum langsiktig gjeld 18.110.000 33.920.000 34.994.000 21.120.000 22.731.000
Sum kortsiktig gjeld 1.541.000 61.000 65.000 20.068.000 17.428.000
Sum gjeld og egenkapital 22.057.000 35.831.000 43.380.000 49.516.000 45.937.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.318.000 4.648.000 13.432.000 0 12.237.000
Andre inntekter 0 0 0 520.000 0
Driftsinntekter 4.318.000 4.648.000 13.432.000 520.000 12.237.000
Varekostnad -4.300.000 -11.931.000 -14.433.000 -934.000 -10.362.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -293.000 -154.000 -156.000 -131.000 -963.000
Driftskostnader -4.593.000 -12.085.000 -14.589.000 -1.065.000 -11.325.000
Driftsresultat -274.000 -7.436.000 -1.157.000 -545.000 912.000
Finansinntekter 312.000 307.000 226.000 70.000 282.000
Finanskostnader -1.030.000 -1.276.000 -1.328.000 -1.029.000 -2.232.000
Finans -718.000 -969.000 -1.102.000 -959.000 -1.950.000
Konsernbidrag 1.396.000 0 -1.688.000 -3.645.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -840.000 -6.471.000 -1.694.000 -1.095.000 -740.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.652.000 1.915.000 0 0 916.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000.000 11.690.000 11.430.000 6.662.000 3.103.000
Sum anleggsmidler 5.652.000 13.605.000 11.430.000 6.662.000 4.019.000
Varebeholdning 9.515.000 11.015.000 19.337.000 29.251.000 26.284.000
Kundefordringer 4.313.000 4.452.000 7.904.000 10.304.000 11.011.000
Andre fordringer 0 79.000 0 3.300.000 4.300.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.578.000 6.681.000 4.710.000 0 324.000
Sum omløpsmidler 16.406.000 22.227.000 31.951.000 42.855.000 41.919.000
Sum eiendeler 22.058.000 35.832.000 43.381.000 49.517.000 45.938.000
Sum opptjent egenkapital 2.306.000 1.750.000 8.221.000 8.228.000 5.678.000
Sum egenkapital 2.406.000 1.850.000 8.321.000 8.328.000 5.778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 19.000 24.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 175.000
Sum langsiktig gjeld 18.110.000 33.920.000 34.994.000 21.120.000 22.731.000
Leverandørgjeld 1.515.000 0 59.000 19.050.000 17.176.000
Betalbar skatt 0 0 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 61.000 3.000 1.019.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 1.541.000 61.000 65.000 20.068.000 17.428.000
Sum gjeld og egenkapital 22.057.000 35.831.000 43.380.000 49.516.000 45.937.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.865.000 22.166.000 31.886.000 22.787.000 24.491.000
Likviditetsgrad 1 10. 364.4 491.6 2.1 2.4
Likviditetsgrad 2 4.5 183.8 194.1 0.7 0.9
Soliditet 10.9 5.2 19.2 16.8 12.6
Resultatgrad -6.3 -8.6 -104.8 7.5
Rentedekningsgrad -0.3 -5.8 -0.9 -0.5 0.5
Gjeldsgrad 8.2 18.4 4.2 4.9 7.0
Total kapitalrentabilitet 0.2 -19.9 -2.1 -1.0 2.6
Signatur
09.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex