Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grande Entreprenør As
Juridisk navn:  Grande Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41666600
Neptunvegen 1 Neptunvegen 1 Fax: 74045244
7652 Verdal 7652 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 912051625
Aksjekapital: 868.560 NOK
Antall ansatte: 231
Etableringsdato: 4/1/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.27%
Resultat  
  
101.42%
Egenkapital  
  
-0.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 492.478.000 514.428.000 530.983.000 563.780.000 553.070.000
Resultat: 99.000 -6.961.000 16.723.000 21.703.000 15.972.000
Egenkapital: 25.684.000 25.739.000 33.411.000 45.890.000 37.849.000
Regnskap for  Grande Entreprenør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 492.478.000 514.428.000 530.983.000 563.780.000 553.070.000
Driftskostnader -491.935.000 -520.829.000 -515.346.000 -543.304.000 -537.709.000
Driftsresultat 542.000 -6.400.000 15.637.000 20.476.000 15.362.000
Finansinntekter 384.000 384.000 1.651.000 1.973.000 2.103.000
Finanskostnader -826.000 -944.000 -566.000 -745.000 -1.493.000
Finans -442.000 -560.000 1.085.000 1.228.000 610.000
Resultat før skatt 99.000 -6.961.000 16.723.000 21.703.000 15.972.000
Skattekostnad -155.000 1.733.000 -3.847.000 -5.033.000 -3.440.000
Årsresultat -55.000 -5.228.000 12.875.000 16.670.000 12.533.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.289.000 16.027.000 26.800.000 53.198.000 40.991.000
Sum omløpsmidler 129.911.000 107.405.000 125.431.000 123.412.000 116.934.000
Sum eiendeler 144.200.000 123.432.000 152.231.000 176.610.000 157.925.000
Sum opptjent egenkapital 1.460.000 1.515.000 9.187.000 21.666.000 13.725.000
Sum egenkapital 25.684.000 25.739.000 33.411.000 45.890.000 37.849.000
Sum langsiktig gjeld 15.644.000 18.393.000 9.703.000 15.705.000 16.790.000
Sum kortsiktig gjeld 102.872.000 79.300.000 109.118.000 115.015.000 103.286.000
Sum gjeld og egenkapital 144.200.000 123.432.000 152.232.000 176.610.000 157.925.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 492.378.000 513.718.000 528.594.000 559.148.000 549.588.000
Andre inntekter 99.000 710.000 2.389.000 4.632.000 3.483.000
Driftsinntekter 492.478.000 514.428.000 530.983.000 563.780.000 553.070.000
Varekostnad -331.219.000 -359.538.000 -360.685.000 -393.737.000 -402.651.000
Lønninger -132.339.000 -134.147.000 -124.554.000 -119.564.000 -106.454.000
Avskrivning -3.649.000 -3.423.000 -1.466.000 -1.291.000 -1.024.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.728.000 -23.721.000 -28.641.000 -28.712.000 -27.580.000
Driftskostnader -491.935.000 -520.829.000 -515.346.000 -543.304.000 -537.709.000
Driftsresultat 542.000 -6.400.000 15.637.000 20.476.000 15.362.000
Finansinntekter 384.000 384.000 1.651.000 1.973.000 2.103.000
Finanskostnader -826.000 -944.000 -566.000 -745.000 -1.493.000
Finans -442.000 -560.000 1.085.000 1.228.000 610.000
Konsernbidrag 0 0 0 11.250.000 10.950.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -55.000 -5.228.000 12.875.000 16.670.000 12.533.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 766.000 870.000 37.000 9.441.000 3.524.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.879.000 13.988.000 2.858.000 2.487.000 2.449.000
Sum varige driftsmidler 11.645.000 14.858.000 2.895.000 11.927.000 5.973.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.645.000 1.170.000 23.905.000 41.271.000 35.019.000
Sum anleggsmidler 14.289.000 16.027.000 26.800.000 53.198.000 40.991.000
Varebeholdning 3.465.000 4.786.000 4.943.000 5.802.000 3.939.000
Kundefordringer 72.929.000 83.736.000 101.152.000 52.617.000 91.837.000
Andre fordringer 3.917.000 6.849.000 6.135.000 4.853.000 4.873.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 49.600.000 12.034.000 13.202.000 60.141.000 16.285.000
Sum omløpsmidler 129.911.000 107.405.000 125.431.000 123.412.000 116.934.000
Sum eiendeler 144.200.000 123.432.000 152.231.000 176.610.000 157.925.000
Sum opptjent egenkapital 1.460.000 1.515.000 9.187.000 21.666.000 13.725.000
Sum egenkapital 25.684.000 25.739.000 33.411.000 45.890.000 37.849.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.336.000 7.926.000 9.703.000 11.130.000 11.379.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 7.194.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.644.000 18.393.000 9.703.000 15.705.000 16.790.000
Leverandørgjeld 48.048.000 46.754.000 52.937.000 75.153.000 64.008.000
Betalbar skatt 0 2.721.000 5.235.000 3.926.000 1.221.000
Skyldig offentlige avgifter 14.185.000 9.041.000 17.325.000 16.066.000 13.160.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.639.000 20.784.000 26.427.000 19.870.000 24.897.000
Sum kortsiktig gjeld 102.872.000 79.300.000 109.118.000 115.015.000 103.286.000
Sum gjeld og egenkapital 144.200.000 123.432.000 152.232.000 176.610.000 157.925.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.039.000 28.105.000 16.313.000 8.397.000 13.648.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.1 1 1.1
Soliditet 17.8 20.9 21.9 2 24.0
Resultatgrad 0.1 -1.2 2.9 3.6 2.8
Rentedekningsgrad 0.7 -6.8 27.6 27.5 11.7
Gjeldsgrad 4.6 3.8 3.6 2.8 3.2
Total kapitalrentabilitet 0.6 -4.9 11.4 12.7 11.1
Signatur
14.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex