Grande Entreprenør As
Juridisk navn:  Grande Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41666600
Neptunvegen 1 Neptunvegen 1 Fax: 74045244
7652 Verdal 7652 Verdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Verdal
Org.nr: 912051625
Aksjekapital: 924.000 NOK
Antall ansatte: 225
Etableringsdato: 4/1/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.12%
Resultat  
  
-141.63%
Egenkapital  
  
-22.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 514.428.000 530.983.000 563.780.000 553.070.000 455.250.000
Resultat: -6.961.000 16.723.000 21.703.000 15.972.000 10.591.000
Egenkapital: 25.739.000 33.411.000 45.890.000 37.849.000 36.267.000
Regnskap for  Grande Entreprenør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 514.428.000 530.983.000 563.780.000 553.070.000 455.250.000
Driftskostnader -520.829.000 -515.346.000 -543.304.000 -537.709.000 -445.291.000
Driftsresultat -6.400.000 15.637.000 20.476.000 15.362.000 9.958.000
Finansinntekter 384.000 1.651.000 1.973.000 2.103.000 2.475.000
Finanskostnader -944.000 -566.000 -745.000 -1.493.000 -1.842.000
Finans -560.000 1.085.000 1.228.000 610.000 633.000
Resultat før skatt -6.961.000 16.723.000 21.703.000 15.972.000 10.591.000
Skattekostnad 1.733.000 -3.847.000 -5.033.000 -3.440.000 -2.860.000
Årsresultat -5.228.000 12.875.000 16.670.000 12.533.000 7.731.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.027.000 26.800.000 53.198.000 40.991.000 57.031.000
Sum omløpsmidler 107.405.000 125.431.000 123.412.000 116.934.000 119.625.000
Sum eiendeler 123.432.000 152.231.000 176.610.000 157.925.000 176.656.000
Sum opptjent egenkapital 1.515.000 9.187.000 21.666.000 13.725.000 12.143.000
Sum egenkapital 25.739.000 33.411.000 45.890.000 37.849.000 36.267.000
Sum langsiktig gjeld 18.393.000 9.703.000 15.705.000 16.790.000 20.634.000
Sum kortsiktig gjeld 79.300.000 109.118.000 115.015.000 103.286.000 119.756.000
Sum gjeld og egenkapital 123.432.000 152.232.000 176.610.000 157.925.000 176.657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 513.718.000 528.594.000 559.148.000 549.588.000 454.547.000
Andre inntekter 710.000 2.389.000 4.632.000 3.483.000 703.000
Driftsinntekter 514.428.000 530.983.000 563.780.000 553.070.000 455.250.000
Varekostnad -359.538.000 -360.685.000 -393.737.000 -402.651.000 -322.361.000
Lønninger -134.147.000 -124.554.000 -119.564.000 -106.454.000 -92.881.000
Avskrivning -3.423.000 -1.466.000 -1.291.000 -1.024.000 -1.306.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.721.000 -28.641.000 -28.712.000 -27.580.000 -28.743.000
Driftskostnader -520.829.000 -515.346.000 -543.304.000 -537.709.000 -445.291.000
Driftsresultat -6.400.000 15.637.000 20.476.000 15.362.000 9.958.000
Finansinntekter 384.000 1.651.000 1.973.000 2.103.000 2.475.000
Finanskostnader -944.000 -566.000 -745.000 -1.493.000 -1.842.000
Finans -560.000 1.085.000 1.228.000 610.000 633.000
Konsernbidrag 0 0 11.250.000 10.950.000 4.000.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.228.000 12.875.000 16.670.000 12.533.000 7.731.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 870.000 37.000 9.441.000 3.524.000 4.984.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.988.000 2.858.000 2.487.000 2.449.000 1.551.000
Sum varige driftsmidler 14.858.000 2.895.000 11.927.000 5.973.000 6.535.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.170.000 23.905.000 41.271.000 35.019.000 50.496.000
Sum anleggsmidler 16.027.000 26.800.000 53.198.000 40.991.000 57.031.000
Varebeholdning 4.786.000 4.943.000 5.802.000 3.939.000 3.190.000
Kundefordringer 83.736.000 101.152.000 52.617.000 91.837.000 105.109.000
Andre fordringer 6.849.000 6.135.000 4.853.000 4.873.000 4.178.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.034.000 13.202.000 60.141.000 16.285.000 7.148.000
Sum omløpsmidler 107.405.000 125.431.000 123.412.000 116.934.000 119.625.000
Sum eiendeler 123.432.000 152.231.000 176.610.000 157.925.000 176.656.000
Sum opptjent egenkapital 1.515.000 9.187.000 21.666.000 13.725.000 12.143.000
Sum egenkapital 25.739.000 33.411.000 45.890.000 37.849.000 36.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.926.000 9.703.000 11.130.000 11.379.000 13.249.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 7.194.000 0 0 22.469.000
Sum langsiktig gjeld 18.393.000 9.703.000 15.705.000 16.790.000 20.634.000
Leverandørgjeld 46.754.000 52.937.000 75.153.000 64.008.000 63.064.000
Betalbar skatt 2.721.000 5.235.000 3.926.000 1.221.000 0
Skyldig offentlige avgifter 9.041.000 17.325.000 16.066.000 13.160.000 12.440.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.784.000 26.427.000 19.870.000 24.897.000 21.782.000
Sum kortsiktig gjeld 79.300.000 109.118.000 115.015.000 103.286.000 119.756.000
Sum gjeld og egenkapital 123.432.000 152.232.000 176.610.000 157.925.000 176.657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.105.000 16.313.000 8.397.000 13.648.000 -131.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1 1.1 1.0
Soliditet 20.9 21.9 2 24.0 20.5
Resultatgrad -1.2 2.9 3.6 2.8 2.2
Rentedekningsgrad -6.8 27.6 27.5 11.7 6.7
Gjeldsgrad 3.8 3.6 2.8 3.2 3.9
Total kapitalrentabilitet -4.9 11.4 12.7 11.1 7.0
Signatur
18.07.2018
Prokurister
18.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex