Grande Fabrikker As
Juridisk navn:  Grande Fabrikker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71224400
Sørsidevegen 886 Sørsidevegen 886 Fax: 71224401
6315 Innfjorden 6315 Innfjorden
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Rauma
Org.nr: 999188788
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 11/7/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.9%
Resultat  
  
207.61%
Egenkapital  
  
18.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.059.000 47.720.000 48.352.000 45.129.000 36.867.000
Resultat: 2.750.000 894.000 3.132.000 1.749.000 2.158.000
Egenkapital: 8.657.000 7.313.000 7.051.000 5.596.000 3.510.000
Regnskap for  Grande Fabrikker As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.059.000 47.720.000 48.352.000 45.129.000 36.867.000
Driftskostnader -46.890.000 -46.264.000 -44.785.000 -43.085.000 -34.265.000
Driftsresultat 3.169.000 1.457.000 3.566.000 2.044.000 2.602.000
Finansinntekter 160.000 156.000 148.000 83.000 67.000
Finanskostnader -579.000 -720.000 -582.000 -379.000 -512.000
Finans -419.000 -564.000 -434.000 -296.000 -445.000
Resultat før skatt 2.750.000 894.000 3.132.000 1.749.000 2.158.000
Skattekostnad -556.000 -97.000 -719.000 -455.000 -598.000
Årsresultat 2.194.000 797.000 2.413.000 1.294.000 1.560.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.984.000 5.445.000 5.356.000 5.386.000 3.350.000
Sum omløpsmidler 21.509.000 25.084.000 25.895.000 13.887.000 17.451.000
Sum eiendeler 31.493.000 30.529.000 31.251.000 19.273.000 20.801.000
Sum opptjent egenkapital 3.622.000 2.279.000 2.016.000 561.000 475.000
Sum egenkapital 8.657.000 7.313.000 7.051.000 5.596.000 3.510.000
Sum langsiktig gjeld 14.126.000 13.755.000 15.012.000 7.240.000 8.762.000
Sum kortsiktig gjeld 8.710.000 9.461.000 9.189.000 6.436.000 8.529.000
Sum gjeld og egenkapital 31.493.000 30.530.000 31.252.000 19.272.000 20.801.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.043.000 47.711.000 48.332.000 45.095.000 36.738.000
Andre inntekter 15.000 9.000 20.000 34.000 129.000
Driftsinntekter 50.059.000 47.720.000 48.352.000 45.129.000 36.867.000
Varekostnad -17.487.000 -17.784.000 -16.506.000 -16.555.000 -12.666.000
Lønninger -17.080.000 -15.927.000 -15.841.000 -15.432.000 -11.694.000
Avskrivning -1.407.000 -1.702.000 -1.702.000 -1.128.000 -1.078.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.654.000 -10.540.000 -9.991.000 -10.606.000 -8.592.000
Driftskostnader -46.890.000 -46.264.000 -44.785.000 -43.085.000 -34.265.000
Driftsresultat 3.169.000 1.457.000 3.566.000 2.044.000 2.602.000
Finansinntekter 160.000 156.000 148.000 83.000 67.000
Finanskostnader -579.000 -720.000 -582.000 -379.000 -512.000
Finans -419.000 -564.000 -434.000 -296.000 -445.000
Konsernbidrag -501.000 -285.000 -148.000 -1.208.000 -1.792.000
Utbytte -350.000 -250.000 -810.000 0 0
Årsresultat 2.194.000 797.000 2.413.000 1.294.000 1.560.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 467.000 413.000 275.000 95.000 140.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 9.443.000 4.908.000 5.053.000 5.187.000 3.022.000
Driftsløsøre 70.000 120.000 25.000 100.000 188.000
Sum varige driftsmidler 9.514.000 5.029.000 5.078.000 5.287.000 3.209.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 9.984.000 5.445.000 5.356.000 5.386.000 3.350.000
Varebeholdning 7.432.000 7.882.000 7.233.000 7.638.000 7.612.000
Kundefordringer 5.918.000 6.808.000 3.943.000 3.594.000 5.545.000
Andre fordringer 283.000 2.897.000 393.000 1.079.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.876.000 7.498.000 14.326.000 1.575.000 4.272.000
Sum omløpsmidler 21.509.000 25.084.000 25.895.000 13.887.000 17.451.000
Sum eiendeler 31.493.000 30.529.000 31.251.000 19.273.000 20.801.000
Sum opptjent egenkapital 3.622.000 2.279.000 2.016.000 561.000 475.000
Sum egenkapital 8.657.000 7.313.000 7.051.000 5.596.000 3.510.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.126.000 13.755.000 15.012.000 7.240.000 8.762.000
Leverandørgjeld 2.448.000 3.974.000 2.140.000 2.252.000 2.656.000
Betalbar skatt 0 0 886.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.962.000 2.723.000 2.138.000 996.000 1.609.000
Utbytte -350.000 -250.000 -810.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.949.000 2.515.000 3.215.000 3.189.000 4.264.000
Sum kortsiktig gjeld 8.710.000 9.461.000 9.189.000 6.436.000 8.529.000
Sum gjeld og egenkapital 31.493.000 30.530.000 31.252.000 19.272.000 20.801.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.799.000 15.623.000 16.706.000 7.451.000 8.922.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.7 2 2.2 2.0
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 2 1.0 1.2
Soliditet 27.5 2 22.6 29.0 16.9
Resultatgrad 6.3 3.1 7.4 4.5 7.1
Rentedekningsgrad 5.5 2 6.1 5.6 5.2
Gjeldsgrad 2.6 3.2 3.4 2.4 4.9
Total kapitalrentabilitet 10.6 5.3 11.9 11.0 12.8
Signatur
08.03.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex