Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grande Fiskerute AS
Juridisk navn:  Grande Fiskerute AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72523512
Gartveien 125 Gartveien 125 Fax: 72523500
7153 Garten 7153 Garten
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Ørland
Org.nr: 945271906
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10/31/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
14%
Resultat  
  
-66.53%
Egenkapital  
  
19.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 34.473.000 30.240.000 20.694.000 16.786.000 16.014.000
Resultat: 418.000 1.249.000 787.000 273.000 -315.000
Egenkapital: 1.962.000 1.640.000 2.661.000 2.072.000 1.875.000
Regnskap for  Grande Fiskerute AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 34.473.000 30.240.000 20.694.000 16.786.000 16.014.000
Driftskostnader -34.079.000 -29.030.000 -19.935.000 -16.546.000 -16.382.000
Driftsresultat 394.000 1.210.000 760.000 240.000 -369.000
Finansinntekter 39.000 43.000 28.000 33.000 54.000
Finanskostnader -16.000 -4.000 -1.000 0 0
Finans 23.000 39.000 27.000 33.000 54.000
Resultat før skatt 418.000 1.249.000 787.000 273.000 -315.000
Skattekostnad -96.000 -300.000 -198.000 -76.000 85.000
Årsresultat 322.000 949.000 589.000 197.000 -230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 314.000 338.000 394.000 512.000 656.000
Sum omløpsmidler 6.696.000 6.628.000 5.792.000 4.195.000 3.394.000
Sum eiendeler 7.010.000 6.966.000 6.186.000 4.707.000 4.050.000
Sum opptjent egenkapital 1.862.000 1.540.000 2.561.000 1.972.000 1.775.000
Sum egenkapital 1.962.000 1.640.000 2.661.000 2.072.000 1.875.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.019.000 5.326.000 3.525.000 2.635.000 2.175.000
Sum gjeld og egenkapital 7.010.000 6.966.000 6.186.000 4.707.000 4.050.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.248.000 30.211.000 20.694.000 16.786.000 16.014.000
Andre inntekter 225.000 28.000 0 0 0
Driftsinntekter 34.473.000 30.240.000 20.694.000 16.786.000 16.014.000
Varekostnad -26.063.000 -21.944.000 -14.420.000 -11.578.000 -11.215.000
Lønninger -5.297.000 -4.596.000 -3.464.000 -2.927.000 -2.938.000
Avskrivning -68.000 -86.000 -105.000 -132.000 -132.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.651.000 -2.404.000 -1.946.000 -1.909.000 -2.097.000
Driftskostnader -34.079.000 -29.030.000 -19.935.000 -16.546.000 -16.382.000
Driftsresultat 394.000 1.210.000 760.000 240.000 -369.000
Finansinntekter 39.000 43.000 28.000 33.000 54.000
Finanskostnader -16.000 -4.000 -1.000 0 0
Finans 23.000 39.000 27.000 33.000 54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 322.000 949.000 589.000 197.000 -230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 11.000 18.000 31.000 108.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 50.000 76.000 112.000 145.000 189.000
Driftsløsøre 264.000 250.000 264.000 335.000 360.000
Sum varige driftsmidler 314.000 326.000 376.000 480.000 549.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 314.000 338.000 394.000 512.000 656.000
Varebeholdning 1.153.000 944.000 1.143.000 862.000 288.000
Kundefordringer 2.854.000 2.259.000 2.271.000 2.617.000 1.750.000
Andre fordringer 317.000 60.000 55.000 61.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.372.000 3.365.000 2.324.000 655.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 6.696.000 6.628.000 5.792.000 4.195.000 3.394.000
Sum eiendeler 7.010.000 6.966.000 6.186.000 4.707.000 4.050.000
Sum opptjent egenkapital 1.862.000 1.540.000 2.561.000 1.972.000 1.775.000
Sum egenkapital 1.962.000 1.640.000 2.661.000 2.072.000 1.875.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 29.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.209.000 1.038.000 1.836.000 1.310.000 999.000
Betalbar skatt 55.000 293.000 185.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 801.000 893.000 641.000 550.000 481.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.954.000 3.102.000 863.000 775.000 695.000
Sum kortsiktig gjeld 5.019.000 5.326.000 3.525.000 2.635.000 2.175.000
Sum gjeld og egenkapital 7.010.000 6.966.000 6.186.000 4.707.000 4.050.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.677.000 1.302.000 2.267.000 1.560.000 1.219.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.6 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.3 1.3 1.5
Soliditet 2 23.5 4 44.0 46.3
Resultatgrad 1.1 4 3.7 1.4 -2.3
Rentedekningsgrad 24.6 302.5 7
Gjeldsgrad 2.6 3.2 1.3 1.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 6.2 1 12.7 5.8 -7.8
Signatur
23.12.2016
SIGNATUR
GRANDE ANTON KRISTIAN
Prokurister
23.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex