Grande Frisør AS
Juridisk navn:  Grande Frisør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72846749
Heimdalsvegen 8B Heimdalsvegen 8B Fax: 72848790
7080 Heimdal 7080 Heimdal
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 979692544
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sax dame-og herrefrisør as
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Heimdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
75.57%
Resultat  
  
43.56%
Egenkapital  
  
-17.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 769.000 438.000 108.000 0 803.000
Resultat: -149.000 -264.000 -170.000 21.000 -888.000
Egenkapital: -1.003.000 -854.000 -886.000 -716.000 -737.000
Regnskap for  Grande Frisør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 769.000 438.000 108.000 0 803.000
Driftskostnader -917.000 -701.000 -277.000 24.000 -1.666.000
Driftsresultat -149.000 -264.000 -170.000 24.000 -863.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -3.000 -25.000
Finans 0 -1.000 0 -3.000 -25.000
Resultat før skatt -149.000 -264.000 -170.000 21.000 -888.000
Skattekostnad 0 71.000 0 0 0
Årsresultat -149.000 -193.000 -170.000 21.000 -888.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 288.000 518.000 181.000 0 -184.000
Sum eiendeler 288.000 518.000 181.000 0 -184.000
Sum opptjent egenkapital -1.103.000 -954.000 -986.000 -816.000 -837.000
Sum egenkapital -1.003.000 -854.000 -886.000 -716.000 -737.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 343.000
Sum kortsiktig gjeld 1.291.000 1.372.000 1.067.000 716.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 288.000 518.000 181.000 0 -184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 769.000 438.000 108.000 0 803.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 769.000 438.000 108.000 0 803.000
Varekostnad -93.000 -26.000 -19.000 44.000 -306.000
Lønninger -617.000 -456.000 -138.000 6.000 -621.000
Avskrivning 0 0 0 0 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -207.000 -219.000 -120.000 -26.000 -645.000
Driftskostnader -917.000 -701.000 -277.000 24.000 -1.666.000
Driftsresultat -149.000 -264.000 -170.000 24.000 -863.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -3.000 -25.000
Finans 0 -1.000 0 -3.000 -25.000
Konsernbidrag 0 225.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -149.000 -193.000 -170.000 21.000 -888.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 196.000 152.000 124.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 69.000 57.000 0 0
Sum omløpsmidler 288.000 518.000 181.000 0 -184.000
Sum eiendeler 288.000 518.000 181.000 0 -184.000
Sum opptjent egenkapital -1.103.000 -954.000 -986.000 -816.000 -837.000
Sum egenkapital -1.003.000 -854.000 -886.000 -716.000 -737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.150.000 1.292.000 891.000 712.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 343.000
Leverandørgjeld 1.000 8.000 14.000 0 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 42.000 28.000 4.000 -5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 30.000 135.000 0 37.000
Sum kortsiktig gjeld 1.291.000 1.372.000 1.067.000 716.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 288.000 518.000 181.000 0 -184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.003.000 -854.000 -886.000 -716.000 -394.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.2 0.0 -0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.8
Soliditet -348.3 -164.9 -489.5 400.5
Resultatgrad -19.4 -60.3 -157.4 -107.5
Rentedekningsgrad 8.0 -34.5
Gjeldsgrad -1.3 -1.6 -1.2 -1.0 -0.8
Total kapitalrentabilitet -51.7 -93.9 469.0
Signatur
08.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex