Grande Holding AS
Juridisk navn:  Grande Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69266341
Årefjordtangen 16 Årefjordtangen 16 Fax: 69264601
1570 Dilling 1570 Dilling
Fylke: Kommune:
Østfold Rygge
Org.nr: 984927614
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moss Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
83.33%
Egenkapital  
  
-1.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 22.000 12.000 26.000 134.000 218.000
Egenkapital: 10.792.000 10.992.000 11.115.000 11.216.000 11.218.000
Regnskap for  Grande Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -19.000 -17.000 -28.000 -27.000
Driftsresultat -12.000 -19.000 -17.000 -28.000 -27.000
Finansinntekter 34.000 31.000 44.000 162.000 245.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 34.000 31.000 44.000 162.000 245.000
Resultat før skatt 22.000 12.000 26.000 134.000 218.000
Skattekostnad -5.000 -3.000 -6.000 -36.000 -59.000
Årsresultat 17.000 9.000 19.000 98.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.914.000 11.023.000 9.144.000 8.278.000 8.066.000
Sum omløpsmidler 101.000 114.000 2.116.000 3.171.000 3.611.000
Sum eiendeler 11.015.000 11.137.000 11.260.000 11.449.000 11.677.000
Sum opptjent egenkapital 10.492.000 10.692.000 10.815.000 10.916.000 10.918.000
Sum egenkapital 10.792.000 10.992.000 11.115.000 11.216.000 11.218.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 222.000 145.000 146.000 234.000 459.000
Sum gjeld og egenkapital 11.014.000 11.137.000 11.261.000 11.450.000 11.677.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -19.000 -17.000 -28.000 -27.000
Driftskostnader -12.000 -19.000 -17.000 -28.000 -27.000
Driftsresultat -12.000 -19.000 -17.000 -28.000 -27.000
Finansinntekter 34.000 31.000 44.000 162.000 245.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 34.000 31.000 44.000 162.000 245.000
Konsernbidrag -17.000 -9.000 -19.000 -98.000 0
Utbytte -200.000 -132.000 -120.000 -100.000 -400.000
Årsresultat 17.000 9.000 19.000 98.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.914.000 11.023.000 9.144.000 8.278.000 8.066.000
Sum anleggsmidler 10.914.000 11.023.000 9.144.000 8.278.000 8.066.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 114.000 2.116.000 3.171.000 3.611.000
Sum omløpsmidler 101.000 114.000 2.116.000 3.171.000 3.611.000
Sum eiendeler 11.015.000 11.137.000 11.260.000 11.449.000 11.677.000
Sum opptjent egenkapital 10.492.000 10.692.000 10.815.000 10.916.000 10.918.000
Sum egenkapital 10.792.000 10.992.000 11.115.000 11.216.000 11.218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 22.000 12.000 26.000 134.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 59.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -132.000 -120.000 -100.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 222.000 145.000 146.000 234.000 459.000
Sum gjeld og egenkapital 11.014.000 11.137.000 11.261.000 11.450.000 11.677.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -121.000 -31.000 1.970.000 2.937.000 3.152.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 14.5 13.6 7.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 14.5 13.6 7.9
Soliditet 9 98.7 98.7 98.0 96.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.1 0.2 1.2 1.9
Signatur
18.02.2010
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.02.2010
HANS-CHRISTIAN GRANDE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex