Grande Interiør As
Juridisk navn:  Grande Interiør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71224400
Sørsidevegen 886 Sørsidevegen 886 Fax:
6315 Innfjorden 6315 Innfjorden
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Rauma
Org.nr: 999108954
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/18/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.69%
Resultat  
  
-9.33%
Egenkapital  
  
5.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.482.000 32.022.000 30.867.000 31.112.000 28.673.000
Resultat: 913.000 1.007.000 1.509.000 -1.304.000 -526.000
Egenkapital: 3.635.000 3.436.000 3.173.000 2.421.000 2.181.000
Regnskap for  Grande Interiør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.482.000 32.022.000 30.867.000 31.112.000 28.673.000
Driftskostnader -30.441.000 -30.845.000 -29.206.000 -32.284.000 -29.136.000
Driftsresultat 1.040.000 1.178.000 1.662.000 -1.172.000 -462.000
Finansinntekter 31.000 21.000 12.000 19.000 36.000
Finanskostnader -158.000 -191.000 -164.000 -150.000 -100.000
Finans -127.000 -170.000 -152.000 -131.000 -64.000
Resultat før skatt 913.000 1.007.000 1.509.000 -1.304.000 -526.000
Skattekostnad -214.000 -243.000 -378.000 303.000 138.000
Årsresultat 699.000 764.000 1.132.000 -1.001.000 -388.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 155.000 17.000 28.000 217.000 339.000
Sum omløpsmidler 10.740.000 15.244.000 9.969.000 8.184.000 8.385.000
Sum eiendeler 10.895.000 15.261.000 9.997.000 8.401.000 8.724.000
Sum opptjent egenkapital 650.000 451.000 188.000 -564.000 -804.000
Sum egenkapital 3.635.000 3.436.000 3.173.000 2.421.000 2.181.000
Sum langsiktig gjeld 2.244.000 2.244.000 2.244.000 2.600.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 5.017.000 9.581.000 4.581.000 3.380.000 5.543.000
Sum gjeld og egenkapital 10.896.000 15.261.000 9.998.000 8.401.000 8.724.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.482.000 32.022.000 30.867.000 31.112.000 28.653.000
Andre inntekter 0 0 0 0 20.000
Driftsinntekter 31.482.000 32.022.000 30.867.000 31.112.000 28.673.000
Varekostnad -21.684.000 -22.781.000 -22.069.000 -24.247.000 -21.705.000
Lønninger -6.459.000 -6.047.000 -5.174.000 -5.701.000 -5.269.000
Avskrivning -84.000 -12.000 -12.000 -12.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.214.000 -2.005.000 -1.951.000 -2.324.000 -2.152.000
Driftskostnader -30.441.000 -30.845.000 -29.206.000 -32.284.000 -29.136.000
Driftsresultat 1.040.000 1.178.000 1.662.000 -1.172.000 -462.000
Finansinntekter 31.000 21.000 12.000 19.000 36.000
Finanskostnader -158.000 -191.000 -164.000 -150.000 -100.000
Finans -127.000 -170.000 -152.000 -131.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -380.000 0 0
Årsresultat 699.000 764.000 1.132.000 -1.001.000 -388.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 153.000 3.000 3.000 180.000 291.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 13.000 25.000 36.000 48.000
Sum varige driftsmidler 2.000 13.000 25.000 36.000 48.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 155.000 17.000 28.000 217.000 339.000
Varebeholdning 685.000 767.000 628.000 726.000 662.000
Kundefordringer 3.765.000 11.784.000 7.493.000 4.096.000 4.996.000
Andre fordringer 14.000 38.000 709.000 2.535.000 587.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.275.000 2.654.000 1.139.000 827.000 2.139.000
Sum omløpsmidler 10.740.000 15.244.000 9.969.000 8.184.000 8.385.000
Sum eiendeler 10.895.000 15.261.000 9.997.000 8.401.000 8.724.000
Sum opptjent egenkapital 650.000 451.000 188.000 -564.000 -804.000
Sum egenkapital 3.635.000 3.436.000 3.173.000 2.421.000 2.181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.244.000 2.244.000 2.244.000 2.600.000 1.000.000
Leverandørgjeld 1.674.000 3.678.000 1.210.000 1.504.000 4.237.000
Betalbar skatt 219.000 244.000 200.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.655.000 2.268.000 1.981.000 1.305.000 701.000
Utbytte -500.000 -500.000 -380.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 969.000 2.891.000 810.000 570.000 605.000
Sum kortsiktig gjeld 5.017.000 9.581.000 4.581.000 3.380.000 5.543.000
Sum gjeld og egenkapital 10.896.000 15.261.000 9.998.000 8.401.000 8.724.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.723.000 5.663.000 5.388.000 4.804.000 2.842.000
Likviditetsgrad 1 2 1.6 2 2.4 1.5
Likviditetsgrad 2 2 1.5 2 2.3 1.4
Soliditet 33.4 22.5 31.7 28.8 25.0
Resultatgrad 3.3 3.7 5.4 -3.8 -1.6
Rentedekningsgrad 6.6 6.2 10.1 -7.7 -4.3
Gjeldsgrad 2 3.4 2.2 2.5 3.0
Total kapitalrentabilitet 9.8 7.9 16.7 -13.7 -4.9
Signatur
05.04.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex