Grande Invest As
Juridisk navn:  Grande Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skjelbostad Skjelbostad Fax:
6315 Innfjorden 6315 Innfjorden
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Rauma
Org.nr: 916726619
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/5/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
26.23%
Egenkapital  
  
18.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 1.131.000 896.000 1.192.000
Egenkapital: 7.218.000 6.093.000 3.191.000
Regnskap for  Grande Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -137.000 -66.000 -122.000
Driftsresultat -137.000 -66.000 -122.000
Finansinntekter 2.198.000 1.832.000 2.060.000
Finanskostnader -930.000 -869.000 -747.000
Finans 1.268.000 963.000 1.313.000
Resultat før skatt 1.131.000 896.000 1.192.000
Skattekostnad -5.000 6.000 -1.000
Årsresultat 1.126.000 902.000 1.191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.569.000 27.574.000 27.569.000
Sum omløpsmidler 5.886.000 3.487.000 4.285.000
Sum eiendeler 30.455.000 31.061.000 31.854.000
Sum opptjent egenkapital 3.218.000 2.093.000 1.191.000
Sum egenkapital 7.218.000 6.093.000 3.191.000
Sum langsiktig gjeld 22.383.000 24.284.000 28.185.000
Sum kortsiktig gjeld 853.000 684.000 478.000
Sum gjeld og egenkapital 30.454.000 31.061.000 31.854.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -92.000 -28.000 -57.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -38.000 -65.000
Driftskostnader -137.000 -66.000 -122.000
Driftsresultat -137.000 -66.000 -122.000
Finansinntekter 2.198.000 1.832.000 2.060.000
Finanskostnader -930.000 -869.000 -747.000
Finans 1.268.000 963.000 1.313.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.126.000 902.000 1.191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.569.000 27.569.000 27.569.000
Sum anleggsmidler 24.569.000 27.574.000 27.569.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.163.000 1.814.000 2.717.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.723.000 1.672.000 1.568.000
Sum omløpsmidler 5.886.000 3.487.000 4.285.000
Sum eiendeler 30.455.000 31.061.000 31.854.000
Sum opptjent egenkapital 3.218.000 2.093.000 1.191.000
Sum egenkapital 7.218.000 6.093.000 3.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.383.000 24.284.000 28.185.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 26.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 845.000 684.000 452.000
Sum kortsiktig gjeld 853.000 684.000 478.000
Sum gjeld og egenkapital 30.454.000 31.061.000 31.854.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.033.000 2.803.000 3.807.000
Likviditetsgrad 1 6.9 5.1 9
Likviditetsgrad 2 6.9 5.1 9
Soliditet 23.7 19.6 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 3.2 4.1 9
Total kapitalrentabilitet 6.8 5.7 6.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex