Grande Konsern As
Juridisk navn:  Grande Konsern As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74073248
Neptunvegen 1 Neptunvegen 1 Fax:
7652 Verdal 7652 Verdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Verdal
Org.nr: 980401391
Aksjekapital: 6.522.500 NOK
Etableringsdato: 12/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Berg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
207.78%
Egenkapital  
  
-70.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 729.000 0
Resultat: 52.070.000 16.918.000 14.015.000 14.479.000 2.552.000
Egenkapital: 11.620.000 39.713.000 22.532.000 16.433.000 14.877.000
Regnskap for  Grande Konsern As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 729.000 0
Driftskostnader -1.028.000 -2.401.000 -259.000 -285.000 -209.000
Driftsresultat -1.028.000 -2.401.000 -259.000 444.000 -209.000
Finansinntekter 53.455.000 20.160.000 15.587.000 15.518.000 4.592.000
Finanskostnader -357.000 -842.000 -1.312.000 -1.483.000 -1.831.000
Finans 53.098.000 19.318.000 14.275.000 14.035.000 2.761.000
Resultat før skatt 52.070.000 16.918.000 14.015.000 14.479.000 2.552.000
Skattekostnad -163.000 263.000 -3.403.000 -3.760.000 254.000
Årsresultat 51.907.000 17.180.000 10.612.000 10.719.000 2.806.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.329.000 49.713.000 51.146.000 50.329.000 58.476.000
Sum omløpsmidler 2.335.000 -3.559.000 125.000 2.513.000 2.977.000
Sum eiendeler 11.664.000 46.154.000 51.271.000 52.842.000 61.453.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 28.349.000 11.168.000 5.069.000 3.513.000
Sum egenkapital 11.620.000 39.713.000 22.532.000 16.433.000 14.877.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.391.000 26.085.000 36.262.000 42.537.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 49.000 2.653.000 147.000 4.039.000
Sum gjeld og egenkapital 11.664.000 46.153.000 51.270.000 52.842.000 61.453.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 729.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 729.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.028.000 -2.401.000 -259.000 -285.000 -209.000
Driftskostnader -1.028.000 -2.401.000 -259.000 -285.000 -209.000
Driftsresultat -1.028.000 -2.401.000 -259.000 444.000 -209.000
Finansinntekter 53.455.000 20.160.000 15.587.000 15.518.000 4.592.000
Finanskostnader -357.000 -842.000 -1.312.000 -1.483.000 -1.831.000
Finans 53.098.000 19.318.000 14.275.000 14.035.000 2.761.000
Konsernbidrag 0 0 2.513.000 9.163.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 51.907.000 17.180.000 10.612.000 10.719.000 2.806.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 163.000 0 0 146.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.329.000 49.550.000 51.146.000 50.329.000 58.330.000
Sum anleggsmidler 9.329.000 49.713.000 51.146.000 50.329.000 58.476.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 192.000 460.000 460.000
Andre fordringer 9.000 17.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.326.000 0 0 2.054.000 2.517.000
Sum omløpsmidler 2.335.000 -3.559.000 125.000 2.513.000 2.977.000
Sum eiendeler 11.664.000 46.154.000 51.271.000 52.842.000 61.453.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 28.349.000 11.168.000 5.069.000 3.513.000
Sum egenkapital 11.620.000 39.713.000 22.532.000 16.433.000 14.877.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 99.000 135.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 50.000 36.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.391.000 26.085.000 36.262.000 42.537.000
Leverandørgjeld 0 11.000 0 15.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 2.602.000 89.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 38.000 1.000 6.000 3.979.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 49.000 2.653.000 147.000 4.039.000
Sum gjeld og egenkapital 11.664.000 46.153.000 51.270.000 52.842.000 61.453.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.291.000 -3.608.000 -2.528.000 2.366.000 -1.062.000
Likviditetsgrad 1 53.1 -72.6 0 17.1 0.7
Likviditetsgrad 2 53.1 -72.6 0 17.1 0.8
Soliditet 99.6 8 43.9 31.1 24.2
Resultatgrad 60.9
Rentedekningsgrad -2.9 -2.9 -0.2 10.8 2.4
Gjeldsgrad 0 0.2 1.3 2.2 3.1
Total kapitalrentabilitet 449.5 38.5 29.9 30.2 7.1
Signatur
14.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex