Grannæs Invest As
Juridisk navn:  Grannæs Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Magnus Blikstads vei 24 Magnus Blikstads vei 24 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 918745920
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/28/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accounting 4 You As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
360%
Egenkapital  
  
52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 13.000 -5.000
Egenkapital: 38.000 25.000
Regnskap for  Grannæs Invest As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -16.000 -6.000
Driftsresultat -16.000 -6.000
Finansinntekter 29.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 29.000 0
Resultat før skatt 13.000 -5.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 13.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.799.000 1.224.000
Sum omløpsmidler 41.000 247.000
Sum eiendeler 1.840.000 1.471.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 -5.000
Sum egenkapital 38.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 1.802.000 1.446.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.840.000 1.471.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -6.000
Driftskostnader -16.000 -6.000
Driftsresultat -16.000 -6.000
Finansinntekter 29.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 29.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 13.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.799.000 1.224.000
Sum anleggsmidler 1.799.000 1.224.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 41.000 247.000
Sum omløpsmidler 41.000 247.000
Sum eiendeler 1.840.000 1.471.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 -5.000
Sum egenkapital 38.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.802.000 1.446.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.840.000 1.471.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 247.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 2.1 1.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 47.4 57.8
Total kapitalrentabilitet 0.7 -0.4
Signatur
23.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
GRANNÆS MARIUS
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex