Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grauten Transport
Juridisk navn:  Grauten Transport
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsstølen 6F Bjørndalsstølen 6F Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 814094952
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/18/2014
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: View Frilans As
Utvikling:
Omsetning  
  
567.39%
Resultat  
  
2400%
Egenkapital  
  
-456%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014
Omsetning: 307.000 46.000
Resultat: 225.000 9.000
Egenkapital: -89.000 25.000
Regnskap for  Grauten Transport
Resultat 2015 2014
Driftsinntekter 307.000 46.000
Driftskostnader -82.000 -37.000
Driftsresultat 225.000 9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 225.000 9.000
Skattekostnad -61.000 -2.000
Årsresultat 164.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 19.000
Sum omløpsmidler 3.000 8.000
Sum eiendeler 3.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -89.000 25.000
Sum egenkapital -89.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 92.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 307.000 46.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 307.000 46.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -37.000
Driftskostnader -82.000 -37.000
Driftsresultat 225.000 9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 164.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 19.000
Sum anleggsmidler 0 19.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 7.000
Andre fordringer 1.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.000 8.000
Sum eiendeler 3.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -89.000 25.000
Sum egenkapital -89.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 61.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 31.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 92.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -89.000 6.000
Likviditetsgrad 1 0.0 4.0
Likviditetsgrad 2 0.1 4.1
Soliditet -2966.7 92.6
Resultatgrad 73.3 19.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 7500.0 33.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex