Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gravberget Drift As
Juridisk navn:  Gravberget Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48893225
Gravbergsgården 20 Gravbergsgården 20 Fax:
2438 Gravberget 2438 Gravberget
Fylke: Kommune:
Hedmark Våler (Hedmark)
Org.nr: 998879728
Aksjekapital: 829.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/13/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ås Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
63.85%
Resultat  
  
64.62%
Egenkapital  
  
-88.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.550.000 946.000 28.000 403.000 1.170.000
Resultat: -46.000 -130.000 -24.000 -162.000 -315.000
Egenkapital: -98.000 -52.000 -462.000 -438.000 -276.000
Regnskap for  Gravberget Drift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.550.000 946.000 28.000 403.000 1.170.000
Driftskostnader -1.488.000 -1.057.000 -50.000 -537.000 -1.440.000
Driftsresultat 63.000 -111.000 -22.000 -134.000 -270.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -109.000 -19.000 -2.000 -29.000 -45.000
Finans -109.000 -19.000 -2.000 -28.000 -45.000
Resultat før skatt -46.000 -130.000 -24.000 -162.000 -315.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -130.000 -24.000 -162.000 -315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.010.000 709.000 135.000 183.000 237.000
Sum omløpsmidler 477.000 232.000 0 20.000 173.000
Sum eiendeler 1.487.000 941.000 135.000 203.000 410.000
Sum opptjent egenkapital -921.000 -876.000 -746.000 -722.000 -560.000
Sum egenkapital -98.000 -52.000 -462.000 -438.000 -276.000
Sum langsiktig gjeld 550.000 250.000 0 0 300.000
Sum kortsiktig gjeld 1.035.000 743.000 598.000 642.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 1.488.000 941.000 136.000 204.000 410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.452.000 793.000 28.000 403.000 1.170.000
Andre inntekter 99.000 153.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.550.000 946.000 28.000 403.000 1.170.000
Varekostnad -399.000 -258.000 0 -191.000 -527.000
Lønninger -251.000 -104.000 6.000 -188.000 -530.000
Avskrivning -169.000 -105.000 -48.000 -48.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -669.000 -590.000 -8.000 -110.000 -375.000
Driftskostnader -1.488.000 -1.057.000 -50.000 -537.000 -1.440.000
Driftsresultat 63.000 -111.000 -22.000 -134.000 -270.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -109.000 -19.000 -2.000 -29.000 -45.000
Finans -109.000 -19.000 -2.000 -28.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -130.000 -24.000 -162.000 -315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 149.000 0 0 0
Driftsløsøre 969.000 560.000 135.000 183.000 231.000
Sum varige driftsmidler 969.000 709.000 135.000 183.000 231.000
Sum finansielle anleggsmidler 41.000 0 0 0 6.000
Sum anleggsmidler 1.010.000 709.000 135.000 183.000 237.000
Varebeholdning 84.000 76.000 0 17.000 17.000
Kundefordringer 380.000 122.000 0 0 137.000
Andre fordringer 6.000 11.000 0 4.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 22.000 0 0 15.000
Sum omløpsmidler 477.000 232.000 0 20.000 173.000
Sum eiendeler 1.487.000 941.000 135.000 203.000 410.000
Sum opptjent egenkapital -921.000 -876.000 -746.000 -722.000 -560.000
Sum egenkapital -98.000 -52.000 -462.000 -438.000 -276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 25.000
Sum langsiktig gjeld 550.000 250.000 0 0 300.000
Leverandørgjeld 210.000 137.000 18.000 71.000 144.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 28.000 0 1.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 722.000 578.000 580.000 569.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 1.035.000 743.000 598.000 642.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 1.488.000 941.000 136.000 204.000 410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -558.000 -511.000 -598.000 -622.000 -213.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0 0.0 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0 0.1 0.5
Soliditet -6.6 -5.5 -339.7 -214.7 -67.3
Resultatgrad 4.1 -11.7 -78.6 -33.3 -23.1
Rentedekningsgrad 0.6 -5.8 -4.6 -6.0
Gjeldsgrad -16.2 -19.1 -1.3 -1.5 -2.5
Total kapitalrentabilitet 4.2 -11.8 -16.2 -65.2 -65.9
Signatur
06.04.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.04.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex