Gravsåsveien Vel
Juridisk navn:  Gravsåsveien Vel
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95767200
Gravsåsveien 29 Gravsåsveien 29 Fax:
1860 Trøgstad 1860 Trøgstad
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 992421215
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/10/2007
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.11%
Resultat  
  
-233.33%
Egenkapital  
  
-25%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2008
Omsetning: 8.000 9.000 9.000
Resultat: -4.000 3.000 3.000
Egenkapital: 9.000 12.000 10.000
Regnskap for  Gravsåsveien Vel
Resultat 2010 2009 2008
Driftsinntekter 8.000 9.000 9.000
Driftskostnader -12.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -4.000 3.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 3.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -4.000 3.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.000 12.000 10.000
Sum eiendeler 9.000 12.000 10.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 12.000 3.000
Sum egenkapital 9.000 12.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 12.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 9.000 0
Andre inntekter 0 0 9.000
Driftsinntekter 8.000 9.000 9.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -12.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -4.000 3.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -4.000 3.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.000
Andre fordringer 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.000 12.000 9.000
Sum omløpsmidler 9.000 12.000 10.000
Sum eiendeler 9.000 12.000 10.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 12.000 3.000
Sum egenkapital 9.000 12.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 12.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 12.000 10.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad -50.0 33.3 33.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -44.4 25.0 30.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex