Gravstell365 Norge As
Juridisk navn:  Gravstell365 Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97548222
Bjørndalsskogen 112 Bjørndalsskogen 112 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 915104711
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.62%
Resultat  
  
-73.42%
Egenkapital  
  
31.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 229.000 345.000 155.000 171.000
Resultat: 21.000 79.000 -40.000 -12.000
Egenkapital: 67.000 51.000 -22.000 18.000
Regnskap for  Gravstell365 Norge As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 229.000 345.000 155.000 171.000
Driftskostnader -208.000 -264.000 -193.000 -182.000
Driftsresultat 21.000 80.000 -39.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 21.000 79.000 -40.000 -12.000
Skattekostnad -5.000 -6.000 0 0
Årsresultat 16.000 73.000 -40.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 23.000 30.000
Sum omløpsmidler 87.000 117.000 43.000 13.000
Sum eiendeler 87.000 117.000 66.000 43.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 21.000 -52.000 -12.000
Sum egenkapital 67.000 51.000 -22.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 65.000 88.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 87.000 116.000 66.000 43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 229.000 343.000 155.000 146.000
Andre inntekter 0 2.000 0 25.000
Driftsinntekter 229.000 345.000 155.000 171.000
Varekostnad -50.000 -11.000 -17.000 -74.000
Lønninger -1.000 -1.000 0 0
Avskrivning 0 -3.000 -7.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -157.000 -249.000 -169.000 -103.000
Driftskostnader -208.000 -264.000 -193.000 -182.000
Driftsresultat 21.000 80.000 -39.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 73.000 -40.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 23.000 30.000
Sum varige driftsmidler 0 0 23.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 23.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 13.000 19.000 0
Andre fordringer 34.000 37.000 2.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 67.000 22.000 7.000
Sum omløpsmidler 87.000 117.000 43.000 13.000
Sum eiendeler 87.000 117.000 66.000 43.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 21.000 -52.000 -12.000
Sum egenkapital 67.000 51.000 -22.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000
Leverandørgjeld 0 25.000 7.000 37.000
Betalbar skatt 5.000 6.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 2.000 5.000 -16.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 32.000 75.000 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 65.000 88.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 87.000 116.000 66.000 43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 52.000 -45.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 4.3 1.8 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 4.3 1.8 0.5 0.7
Soliditet 7 4 -33.3 41.9
Resultatgrad 9.2 23.2 -25.2 -6.4
Rentedekningsgrad 8 -11.0
Gjeldsgrad 0.3 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 24.1 6 -59.1 -25.6
Signatur
12.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
LYNGBØ MALENE HORDVIK
LYNGBØ MORTEN
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex