Grebstad Holding AS
Juridisk navn:  Grebstad Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalsfjordvegen 96 Jon Grebstad Dalsfjordvegen 96 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 989226002
Aksjekapital: 4.568.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0.2%
Egenkapital  
  
4.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 489.000 488.000 -10.000 -9.000 288.000
Egenkapital: 10.074.000 9.684.000 9.196.000 9.206.000 9.216.000
Regnskap for  Grebstad Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -10.000
Finansinntekter 501.000 499.000 0 1.000 299.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 501.000 499.000 0 1.000 299.000
Resultat før skatt 489.000 488.000 -10.000 -9.000 288.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 489.000 488.000 -10.000 -9.000 288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.308.000 9.308.000 9.308.000 9.308.000 8.308.000
Sum omløpsmidler 906.000 478.000 223.000 263.000 1.302.000
Sum eiendeler 10.214.000 9.786.000 9.531.000 9.571.000 9.610.000
Sum opptjent egenkapital 5.506.000 5.116.000 4.628.000 4.638.000 4.648.000
Sum egenkapital 10.074.000 9.684.000 9.196.000 9.206.000 9.216.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 102.000 335.000 365.000 395.000
Sum gjeld og egenkapital 10.214.000 9.786.000 9.531.000 9.571.000 9.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftskostnader -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -10.000
Finansinntekter 501.000 499.000 0 1.000 299.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 501.000 499.000 0 1.000 299.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0 -200.000
Årsresultat 489.000 488.000 -10.000 -9.000 288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.308.000 9.308.000 9.308.000 9.308.000 8.308.000
Sum anleggsmidler 9.308.000 9.308.000 9.308.000 9.308.000 8.308.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 906.000 478.000 123.000 163.000 202.000
Sum omløpsmidler 906.000 478.000 223.000 263.000 1.302.000
Sum eiendeler 10.214.000 9.786.000 9.531.000 9.571.000 9.610.000
Sum opptjent egenkapital 5.506.000 5.116.000 4.628.000 4.638.000 4.648.000
Sum egenkapital 10.074.000 9.684.000 9.196.000 9.206.000 9.216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 40.000 102.000 335.000 365.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 102.000 335.000 365.000 395.000
Sum gjeld og egenkapital 10.214.000 9.786.000 9.531.000 9.571.000 9.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 766.000 376.000 -112.000 -102.000 907.000
Likviditetsgrad 1 6.5 4.7 0.7 0.7 3.3
Likviditetsgrad 2 6.5 4.7 0.7 0.8 3.3
Soliditet 98.6 9 96.5 96.2 95.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.8 5 -0.1 -0.1 3.0
Signatur
07.06.2006
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex