Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grefsen Elektro AS
Juridisk navn:  Grefsen Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22155150
Bryggeveien 3 Bryggeveien 3 Fax: 66993008
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 990287317
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.56%
Resultat  
  
19.35%
Egenkapital  
  
2.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.531.000 4.705.000 5.490.000 4.769.000 4.749.000
Resultat: 2.603.000 2.181.000 2.665.000 2.333.000 2.303.000
Egenkapital: 234.000 229.000 170.000 173.000 170.000
Regnskap for  Grefsen Elektro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.531.000 4.705.000 5.490.000 4.769.000 4.749.000
Driftskostnader -2.936.000 -2.531.000 -2.823.000 -2.436.000 -2.459.000
Driftsresultat 2.596.000 2.175.000 2.666.000 2.332.000 2.290.000
Finansinntekter 7.000 8.000 4.000 11.000 25.000
Finanskostnader 0 -2.000 -5.000 -11.000 -12.000
Finans 7.000 6.000 -1.000 0 13.000
Resultat før skatt 2.603.000 2.181.000 2.665.000 2.333.000 2.303.000
Skattekostnad -598.000 -522.000 -667.000 -631.000 -622.000
Årsresultat 2.005.000 1.659.000 1.997.000 1.702.000 1.681.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 278.000 365.000 27.000 364.000 158.000
Sum omløpsmidler 3.328.000 2.400.000 3.494.000 1.333.000 1.847.000
Sum eiendeler 3.606.000 2.765.000 3.521.000 1.697.000 2.005.000
Sum opptjent egenkapital 134.000 129.000 70.000 73.000 70.000
Sum egenkapital 234.000 229.000 170.000 173.000 170.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 29.000 64.000 125.000 183.000
Sum kortsiktig gjeld 3.354.000 2.507.000 3.287.000 1.400.000 1.651.000
Sum gjeld og egenkapital 3.606.000 2.765.000 3.521.000 1.698.000 2.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.531.000 4.452.000 5.454.000 4.769.000 4.749.000
Andre inntekter 0 253.000 35.000 0 0
Driftsinntekter 5.531.000 4.705.000 5.490.000 4.769.000 4.749.000
Varekostnad -1.687.000 -1.329.000 -1.564.000 -1.230.000 -1.253.000
Lønninger -867.000 -938.000 -914.000 -783.000 -822.000
Avskrivning -88.000 -73.000 -126.000 -78.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -294.000 -191.000 -219.000 -345.000 -310.000
Driftskostnader -2.936.000 -2.531.000 -2.823.000 -2.436.000 -2.459.000
Driftsresultat 2.596.000 2.175.000 2.666.000 2.332.000 2.290.000
Finansinntekter 7.000 8.000 4.000 11.000 25.000
Finanskostnader 0 -2.000 -5.000 -11.000 -12.000
Finans 7.000 6.000 -1.000 0 13.000
Konsernbidrag -5.000 -59.000 3.000 -1.302.000 0
Utbytte -2.000.000 -1.600.000 -2.000.000 -400.000 -611.000
Årsresultat 2.005.000 1.659.000 1.997.000 1.702.000 1.681.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 27.000 9.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 278.000 365.000 0 356.000 147.000
Sum varige driftsmidler 278.000 365.000 0 356.000 147.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 278.000 365.000 27.000 364.000 158.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 290.000 185.000 316.000 445.000 190.000
Andre fordringer 0 0 0 0 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.028.000 2.209.000 2.778.000 888.000 1.586.000
Sum omløpsmidler 3.328.000 2.400.000 3.494.000 1.333.000 1.847.000
Sum eiendeler 3.606.000 2.765.000 3.521.000 1.697.000 2.005.000
Sum opptjent egenkapital 134.000 129.000 70.000 73.000 70.000
Sum egenkapital 234.000 229.000 170.000 173.000 170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 29.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.000 29.000 64.000 125.000 183.000
Leverandørgjeld 359.000 83.000 181.000 102.000 96.000
Betalbar skatt 609.000 467.000 686.000 629.000 631.000
Skyldig offentlige avgifter 308.000 268.000 324.000 193.000 231.000
Utbytte -2.000.000 -1.600.000 -2.000.000 -400.000 -611.000
Annen kortsiktig gjeld 2.079.000 1.689.000 2.096.000 476.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 3.354.000 2.507.000 3.287.000 1.400.000 1.651.000
Sum gjeld og egenkapital 3.606.000 2.765.000 3.521.000 1.698.000 2.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 -107.000 207.000 -67.000 196.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.0 1.2
Soliditet 6.5 8.3 4.8 10.2 8.5
Resultatgrad 46.9 46.2 48.6 48.9 48.2
Rentedekningsgrad 1087.5 533.2 213.0 192.9
Gjeldsgrad 14.4 11.1 19.7 8.8 10.8
Total kapitalrentabilitet 72.2 7 75.8 138.0 115.5
Signatur
28.01.2020
STYRET I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex