Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gregersen Båtbyggeri Innehaver Aslak Emil Skiri
Juridisk navn:  Gregersen Båtbyggeri Innehaver Aslak Emil Skiri
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37155316
Moensveien 32 Moensveien 32 Fax:
4950 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Risør
Org.nr: 915961134
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/22/2015
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 135.000
Resultat: 29.000
Egenkapital: 36.000
Regnskap for  Gregersen Båtbyggeri Innehaver Aslak Emil Skiri
Resultat 2018
Driftsinntekter 135.000
Driftskostnader -106.000
Driftsresultat 29.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 29.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000
Sum omløpsmidler 37.000
Sum eiendeler 41.000
Sum opptjent egenkapital 36.000
Sum egenkapital 36.000
Sum langsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 135.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 135.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -103.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.000
Driftskostnader -106.000
Driftsresultat 29.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 4.000
Sum varige driftsmidler 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 4.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 1.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 36.000
Sum omløpsmidler 37.000
Sum eiendeler 41.000
Sum opptjent egenkapital 36.000
Sum egenkapital 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 4.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 9
Resultatgrad 21.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 72.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex