Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grendehusveien 1 Saltnes As
Juridisk navn:  Grendehusveien 1 Saltnes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Linda H. Myklebust Nordåsvegen 201 C/O Astrid A. Birkeland Birkelandshaugen 6 Fax:
5235 Rådal 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 917065144
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/14/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.48%
Resultat  
  
-7.16%
Egenkapital  
  
-88.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.820.000 1.776.000 1.153.000
Resultat: 622.000 670.000 827.000
Egenkapital: 603.000 5.123.000 4.613.000
Regnskap for  Grendehusveien 1 Saltnes As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.820.000 1.776.000 1.153.000
Driftskostnader -917.000 -928.000 -169.000
Driftsresultat 903.000 848.000 985.000
Finansinntekter 73.000 17.000 1.000
Finanskostnader -354.000 -195.000 -158.000
Finans -281.000 -178.000 -157.000
Resultat før skatt 622.000 670.000 827.000
Skattekostnad -142.000 -160.000 -204.000
Årsresultat 480.000 510.000 623.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.253.000 11.926.000 10.629.000
Sum omløpsmidler 648.000 679.000 1.156.000
Sum eiendeler 16.901.000 12.605.000 11.785.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.123.000 613.000
Sum egenkapital 603.000 5.123.000 4.613.000
Sum langsiktig gjeld 15.435.000 6.580.000 6.868.000
Sum kortsiktig gjeld 863.000 901.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 16.901.000 12.604.000 11.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.820.000 1.776.000 1.153.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.820.000 1.776.000 1.153.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -208.000 -208.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -709.000 -720.000 -34.000
Driftskostnader -917.000 -928.000 -169.000
Driftsresultat 903.000 848.000 985.000
Finansinntekter 73.000 17.000 1.000
Finanskostnader -354.000 -195.000 -158.000
Finans -281.000 -178.000 -157.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.000.000 0 0
Årsresultat 480.000 510.000 623.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 3.000 0
Fast eiendom 10.214.000 10.421.000 10.629.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.214.000 10.421.000 10.629.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.026.000 1.502.000 0
Sum anleggsmidler 16.253.000 11.926.000 10.629.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 35.000 0 22.000
Andre fordringer 15.000 13.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 598.000 666.000 1.120.000
Sum omløpsmidler 648.000 679.000 1.156.000
Sum eiendeler 16.901.000 12.605.000 11.785.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.123.000 613.000
Sum egenkapital 603.000 5.123.000 4.613.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.435.000 6.580.000 6.868.000
Leverandørgjeld 0 3.000 0
Betalbar skatt 153.000 171.000 196.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 73.000 73.000
Utbytte -5.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 630.000 655.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 863.000 901.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 16.901.000 12.604.000 11.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -215.000 -222.000 852.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 3.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 3.8
Soliditet 3.6 40.6 39.1
Resultatgrad 49.6 47.7 85.4
Rentedekningsgrad 2.6 4.3 6.2
Gjeldsgrad 2 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 5.8 6.9 8.4
Signatur
01.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex