Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grenland Taxi AS
Juridisk navn:  Grenland Taxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 03536
Kammerherreløkka Kammerherreløkka Fax: 35553424
3915 Porsgrunn 3915 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Telemark Porsgrunn
Org.nr: 978692389
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 7/9/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Egeland Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
9%
Resultat  
  
129.44%
Egenkapital  
  
13.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.913.000 46.708.000 46.252.000 46.676.000 44.882.000
Resultat: 68.000 -231.000 228.000 61.000 -157.000
Egenkapital: 586.000 517.000 727.000 601.000 569.000
Regnskap for  Grenland Taxi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.913.000 46.708.000 46.252.000 46.676.000 44.882.000
Driftskostnader -50.763.000 -46.899.000 -45.978.000 -46.559.000 -45.045.000
Driftsresultat 150.000 -192.000 274.000 117.000 -163.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 25.000 39.000
Finanskostnader -82.000 -42.000 -47.000 -81.000 -33.000
Finans -81.000 -39.000 -46.000 -56.000 6.000
Resultat før skatt 68.000 -231.000 228.000 61.000 -157.000
Skattekostnad -22.000 51.000 -61.000 -21.000 40.000
Årsresultat 46.000 -180.000 167.000 40.000 -117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.038.000 1.766.000 1.371.000 1.954.000 2.539.000
Sum omløpsmidler 3.785.000 3.415.000 3.484.000 3.057.000 3.000.000
Sum eiendeler 5.823.000 5.181.000 4.855.000 5.011.000 5.539.000
Sum opptjent egenkapital 496.000 431.000 637.000 504.000 473.000
Sum egenkapital 586.000 517.000 727.000 601.000 569.000
Sum langsiktig gjeld 1.643.000 1.430.000 889.000 1.223.000 1.918.000
Sum kortsiktig gjeld 3.595.000 3.234.000 3.240.000 3.186.000 3.052.000
Sum gjeld og egenkapital 5.824.000 5.180.000 4.856.000 5.010.000 5.540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.759.000 46.708.000 46.252.000 46.676.000 44.882.000
Andre inntekter 154.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.913.000 46.708.000 46.252.000 46.676.000 44.882.000
Varekostnad -38.447.000 -37.067.000 -36.061.000 -36.239.000 -36.621.000
Lønninger -6.941.000 -5.868.000 -5.724.000 -6.207.000 -5.115.000
Avskrivning -581.000 -544.000 -624.000 -592.000 -284.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.794.000 -3.420.000 -3.569.000 -3.521.000 -3.025.000
Driftskostnader -50.763.000 -46.899.000 -45.978.000 -46.559.000 -45.045.000
Driftsresultat 150.000 -192.000 274.000 117.000 -163.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 25.000 39.000
Finanskostnader -82.000 -42.000 -47.000 -81.000 -33.000
Finans -81.000 -39.000 -46.000 -56.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 -180.000 167.000 40.000 -117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 77.000 99.000 48.000 65.000 85.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.957.000 1.662.000 1.318.000 1.884.000 2.448.000
Sum varige driftsmidler 1.957.000 1.662.000 1.318.000 1.884.000 2.448.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 2.038.000 1.766.000 1.371.000 1.954.000 2.539.000
Varebeholdning 108.000 83.000 93.000 47.000 41.000
Kundefordringer 2.090.000 1.330.000 1.156.000 810.000 1.209.000
Andre fordringer 153.000 402.000 213.000 243.000 244.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.434.000 1.600.000 2.022.000 1.957.000 1.506.000
Sum omløpsmidler 3.785.000 3.415.000 3.484.000 3.057.000 3.000.000
Sum eiendeler 5.823.000 5.181.000 4.855.000 5.011.000 5.539.000
Sum opptjent egenkapital 496.000 431.000 637.000 504.000 473.000
Sum egenkapital 586.000 517.000 727.000 601.000 569.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.643.000 1.430.000 889.000 1.223.000 1.918.000
Leverandørgjeld 2.297.000 2.090.000 2.047.000 1.915.000 1.973.000
Betalbar skatt 0 0 44.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 432.000 389.000 400.000 475.000 399.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 866.000 755.000 749.000 796.000 680.000
Sum kortsiktig gjeld 3.595.000 3.234.000 3.240.000 3.186.000 3.052.000
Sum gjeld og egenkapital 5.824.000 5.180.000 4.856.000 5.010.000 5.540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 190.000 181.000 244.000 -129.000 -52.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.0 1.0
Soliditet 10.1 1 1 12.0 10.3
Resultatgrad 0.3 -0.4 0.6 0.3 -0.4
Rentedekningsgrad 1.8 -4.6 5.8 1.8 -3.8
Gjeldsgrad 8.9 9 5.7 7.3 8.7
Total kapitalrentabilitet 2.6 -3.6 5.7 2.8 -2.2
Signatur
04.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex