Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grete AS
Juridisk navn:  Grete AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lindebergveien 6B Lindebergveien 6B Fax:
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992820004
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
495.34%
Egenkapital  
  
10.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.149.000 193.000 118.000 104.000 156.000
Egenkapital: 5.253.000 4.741.000 4.798.000 4.874.000 4.921.000
Regnskap for  Grete AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -15.000 -11.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -13.000 -15.000 -11.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 1.162.000 208.000 129.000 115.000 167.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.162.000 208.000 129.000 115.000 167.000
Resultat før skatt 1.149.000 193.000 118.000 104.000 156.000
Skattekostnad -7.000 0 0 0 -6.000
Årsresultat 1.142.000 193.000 117.000 103.000 151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.028.000 3.028.000 3.028.000 3.028.000 3.028.000
Sum omløpsmidler 2.760.000 1.978.000 1.921.000 2.092.000 2.298.000
Sum eiendeler 5.788.000 5.006.000 4.949.000 5.120.000 5.326.000
Sum opptjent egenkapital 2.231.000 1.719.000 1.776.000 1.852.000 1.899.000
Sum egenkapital 5.253.000 4.741.000 4.798.000 4.874.000 4.921.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 535.000 265.000 150.000 246.000 406.000
Sum gjeld og egenkapital 5.788.000 5.006.000 4.948.000 5.120.000 5.327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -15.000 -11.000 -11.000 -11.000
Driftskostnader -13.000 -15.000 -11.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -13.000 -15.000 -11.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 1.162.000 208.000 129.000 115.000 167.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.162.000 208.000 129.000 115.000 167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -250.000 -150.000 -150.000 -400.000
Årsresultat 1.142.000 193.000 117.000 103.000 151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.028.000 3.028.000 3.028.000 3.028.000 3.028.000
Sum anleggsmidler 3.028.000 3.028.000 3.028.000 3.028.000 3.028.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 201.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.760.000 1.978.000 1.921.000 2.092.000 2.097.000
Sum omløpsmidler 2.760.000 1.978.000 1.921.000 2.092.000 2.298.000
Sum eiendeler 5.788.000 5.006.000 4.949.000 5.120.000 5.326.000
Sum opptjent egenkapital 2.231.000 1.719.000 1.776.000 1.852.000 1.899.000
Sum egenkapital 5.253.000 4.741.000 4.798.000 4.874.000 4.921.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 7.000 0 0 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -250.000 -150.000 -150.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 28.000 15.000 0 96.000 0
Sum kortsiktig gjeld 535.000 265.000 150.000 246.000 406.000
Sum gjeld og egenkapital 5.788.000 5.006.000 4.948.000 5.120.000 5.327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.225.000 1.713.000 1.771.000 1.846.000 1.892.000
Likviditetsgrad 1 5.2 7.5 12.8 8.5 5.7
Likviditetsgrad 2 5.2 7.5 12.8 8.5 5.7
Soliditet 90.8 94.7 9 95.2 92.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 19.9 3.9 2.4 2 2.9
Signatur
16.07.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex