Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Greva Skovdahl AS
Juridisk navn:  Greva Skovdahl AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høienhaldgata 9 Høienhaldgata 9 Fax:
1532 Moss 1532 Moss
Fylke: Kommune:
Østfold Moss
Org.nr: 989222015
Aksjekapital: 145.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.56%
Resultat  
  
183.58%
Egenkapital  
  
-23.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 65.000 64.000 60.000 60.000 48.000
Resultat: 190.000 67.000 108.000 2.000 143.000
Egenkapital: 1.094.000 1.434.000 1.878.000 1.882.000 1.981.000
Regnskap for  Greva Skovdahl AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 65.000 64.000 60.000 60.000 48.000
Driftskostnader -21.000 -28.000 -21.000 -76.000 -37.000
Driftsresultat 44.000 37.000 39.000 -16.000 11.000
Finansinntekter 146.000 30.000 72.000 18.000 132.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 0
Finans 146.000 30.000 69.000 18.000 132.000
Resultat før skatt 190.000 67.000 108.000 2.000 143.000
Skattekostnad -11.000 -11.000 -12.000 -1.000 -10.000
Årsresultat 179.000 56.000 96.000 2.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.000 385.000 372.000 359.000 0
Sum omløpsmidler 1.356.000 1.192.000 1.634.000 1.741.000 2.125.000
Sum eiendeler 1.519.000 1.577.000 2.006.000 2.100.000 2.125.000
Sum opptjent egenkapital 946.000 1.286.000 1.730.000 1.734.000 1.833.000
Sum egenkapital 1.094.000 1.434.000 1.878.000 1.882.000 1.981.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 426.000 142.000 128.000 218.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 1.520.000 1.576.000 2.006.000 2.100.000 2.126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.000 64.000 60.000 60.000 48.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 65.000 64.000 60.000 60.000 48.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.000 -8.000 -2.000 -64.000 -17.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -20.000 -19.000 -12.000 -20.000
Driftskostnader -21.000 -28.000 -21.000 -76.000 -37.000
Driftsresultat 44.000 37.000 39.000 -16.000 11.000
Finansinntekter 146.000 30.000 72.000 18.000 132.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 0
Finans 146.000 30.000 69.000 18.000 132.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -520.000 -500.000 -100.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 179.000 56.000 96.000 2.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 163.000 385.000 372.000 359.000 0
Sum anleggsmidler 163.000 385.000 372.000 359.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 4.000 6.000 11.000 2.000
Andre fordringer 16.000 0 0 0 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.341.000 1.188.000 1.628.000 1.730.000 2.064.000
Sum omløpsmidler 1.356.000 1.192.000 1.634.000 1.741.000 2.125.000
Sum eiendeler 1.519.000 1.577.000 2.006.000 2.100.000 2.125.000
Sum opptjent egenkapital 946.000 1.286.000 1.730.000 1.734.000 1.833.000
Sum egenkapital 1.094.000 1.434.000 1.878.000 1.882.000 1.981.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 14.000
Betalbar skatt 11.000 11.000 12.000 1.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 12.000 12.000 14.000 16.000
Utbytte -520.000 -500.000 -100.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 0 20.000 4.000 104.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 426.000 142.000 128.000 218.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 1.520.000 1.576.000 2.006.000 2.100.000 2.126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 930.000 1.050.000 1.506.000 1.523.000 1.980.000
Likviditetsgrad 1 3.2 8.4 12.8 8.0 14.7
Likviditetsgrad 2 3.2 8.4 12.8 8.0 14.7
Soliditet 7 9 93.6 89.6 93.2
Resultatgrad 67.7 57.8 6 -26.7 22.9
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.5 4.3 5.5 0.1 6.7
Signatur
07.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex