Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grevling Holding As
Juridisk navn:  Grevling Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kåre Kongsbrors Veg 19C Kåre Kongsbrors Veg 19C Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 817763952
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 8/31/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kl Regnskap Selbu As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
100.81%
Egenkapital  
  
107.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 2.717.000 1.353.000 0
Egenkapital: 3.397.000 1.639.000 289.000
Regnskap for  Grevling Holding As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -21.000 0
Driftsresultat -13.000 -21.000 0
Finansinntekter 2.730.000 1.425.000 0
Finanskostnader 0 -51.000 0
Finans 2.730.000 1.374.000 0
Resultat før skatt 2.717.000 1.353.000 0
Skattekostnad -9.000 -3.000 0
Årsresultat 2.707.000 1.350.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 263.000 263.000
Sum omløpsmidler 3.548.000 1.393.000 26.000
Sum eiendeler 3.669.000 1.656.000 289.000
Sum opptjent egenkapital 3.097.000 1.339.000 0
Sum egenkapital 3.397.000 1.639.000 289.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 273.000 16.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.670.000 1.655.000 289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -21.000 0
Driftskostnader -13.000 -21.000 0
Driftsresultat -13.000 -21.000 0
Finansinntekter 2.730.000 1.425.000 0
Finanskostnader 0 -51.000 0
Finans 2.730.000 1.374.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0
Årsresultat 2.707.000 1.350.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 121.000 263.000 263.000
Sum anleggsmidler 121.000 263.000 263.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 3.083.000 17.000 0
Kasse, bank 465.000 1.376.000 26.000
Sum omløpsmidler 3.548.000 1.393.000 26.000
Sum eiendeler 3.669.000 1.656.000 289.000
Sum opptjent egenkapital 3.097.000 1.339.000 0
Sum egenkapital 3.397.000 1.639.000 289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 273.000 16.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.670.000 1.655.000 289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.275.000 1.377.000 26.000
Likviditetsgrad 1 1 87.1
Likviditetsgrad 2 1 87.1 0
Soliditet 92.6 9 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4
Gjeldsgrad 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 7 84.8 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex