Grieg Seafood Finnmark AS
Juridisk navn:  Grieg Seafood Finnmark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78449595
Postboks 1053 Markedsgata 3 Fax: 78449596
9503 Alta 9510 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 980361306
Aksjekapital: 503.750 NOK
Antall ansatte: 242
Etableringsdato: 11/25/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: volden group as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.54%
Resultat  
  
-5.77%
Egenkapital  
  
12.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.798.360.000 1.656.939.000 1.255.921.000 1.268.084.000 810.197.000
Resultat: 534.845.000 567.597.000 339.382.000 410.373.000 89.525.000
Egenkapital: 956.045.000 852.024.000 773.807.000 638.697.000 580.560.000
Regnskap for  Grieg Seafood Finnmark AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.798.360.000 1.656.939.000 1.255.921.000 1.268.084.000 810.197.000
Driftskostnader -1.241.030.000 -1.070.799.000 -915.037.000 -844.042.000 -705.729.000
Driftsresultat 557.331.000 586.138.000 340.884.000 424.042.000 104.468.000
Finansinntekter 324.000 4.191.000 12.362.000 248.000 118.000
Finanskostnader -22.810.000 -22.732.000 -13.864.000 -13.917.000 -15.061.000
Finans -22.486.000 -18.541.000 -1.502.000 -13.669.000 -14.943.000
Resultat før skatt 534.845.000 567.597.000 339.382.000 410.373.000 89.525.000
Skattekostnad -118.824.000 -123.424.000 -74.312.000 -97.237.000 -12.932.000
Årsresultat 416.021.000 444.173.000 265.070.000 313.137.000 76.593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.321.845.000 1.114.745.000 825.693.000 691.591.000 660.009.000
Sum omløpsmidler 947.919.000 853.974.000 715.647.000 896.853.000 538.807.000
Sum eiendeler 2.269.764.000 1.968.719.000 1.541.340.000 1.588.444.000 1.198.816.000
Sum opptjent egenkapital 928.664.000 824.643.000 746.426.000 611.316.000 553.179.000
Sum egenkapital 956.045.000 852.024.000 773.807.000 638.697.000 580.560.000
Sum langsiktig gjeld 471.118.000 376.625.000 301.997.000 294.590.000 288.750.000
Sum kortsiktig gjeld 842.601.000 740.071.000 465.536.000 655.157.000 329.506.000
Sum gjeld og egenkapital 2.269.764.000 1.968.720.000 1.541.340.000 1.588.444.000 1.198.816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.791.959.000 1.659.124.000 1.252.317.000 1.241.242.000 802.341.000
Andre inntekter 6.401.000 -2.185.000 3.604.000 26.843.000 7.856.000
Driftsinntekter 1.798.360.000 1.656.939.000 1.255.921.000 1.268.084.000 810.197.000
Varekostnad -749.818.000 -630.496.000 -558.522.000 -504.607.000 -498.960.000
Lønninger -178.984.000 -164.198.000 -134.245.000 -137.365.000 -119.778.000
Avskrivning -113.733.000 -90.728.000 -74.799.000 -68.293.000 -57.411.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -198.495.000 -185.377.000 -147.471.000 -133.777.000 -150.866.000
Driftskostnader -1.241.030.000 -1.070.799.000 -915.037.000 -844.042.000 -705.729.000
Driftsresultat 557.331.000 586.138.000 340.884.000 424.042.000 104.468.000
Finansinntekter 324.000 4.191.000 12.362.000 248.000 118.000
Finanskostnader -22.810.000 -22.732.000 -13.864.000 -13.917.000 -15.061.000
Finans -22.486.000 -18.541.000 -1.502.000 -13.669.000 -14.943.000
Konsernbidrag -312.000.000 -365.956.000 -129.960.000 -255.000.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 416.021.000 444.173.000 265.070.000 313.137.000 76.593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 142.234.000 142.290.000 85.351.000 85.234.000 85.234.000
Fast eiendom 272.075.000 164.612.000 159.776.000 156.622.000 140.619.000
Maskiner anlegg 861.864.000 807.818.000 574.041.000 253.686.000 333.332.000
Driftsløsøre 0 0 0 70.554.000 83.276.000
Sum varige driftsmidler 1.133.938.000 972.430.000 733.817.000 601.332.000 557.227.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.673.000 25.000 6.525.000 5.025.000 17.548.000
Sum anleggsmidler 1.321.845.000 1.114.745.000 825.693.000 691.591.000 660.009.000
Varebeholdning 829.677.000 746.464.000 638.621.000 525.985.000 474.162.000
Kundefordringer 106.363.000 3.241.000 2.218.000 334.869.000 2.238.000
Andre fordringer 5.862.000 9.027.000 17.825.000 31.562.000 13.999.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.016.000 5.267.000 4.569.000 4.437.000 3.607.000
Sum omløpsmidler 947.919.000 853.974.000 715.647.000 896.853.000 538.807.000
Sum eiendeler 2.269.764.000 1.968.719.000 1.541.340.000 1.588.444.000 1.198.816.000
Sum opptjent egenkapital 928.664.000 824.643.000 746.426.000 611.316.000 553.179.000
Sum egenkapital 956.045.000 852.024.000 773.807.000 638.697.000 580.560.000
Sum avsetninger til forpliktelser 201.250.000 181.287.000 167.175.000 134.709.000 124.406.000
Gjeld til kredittinstitutt 586.698.000 516.813.000 243.687.000 401.087.000 69.426.000
Sum langsiktig gjeld 471.118.000 376.625.000 301.997.000 294.590.000 288.750.000
Leverandørgjeld 194.257.000 179.912.000 182.359.000 147.585.000 163.795.000
Betalbar skatt 10.861.000 0 367.000 1.793.000 10.026.000
Skyldig offentlige avgifter 13.169.000 9.439.000 4.377.000 24.333.000 7.489.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.616.000 33.907.000 34.747.000 80.358.000 78.769.000
Sum kortsiktig gjeld 842.601.000 740.071.000 465.536.000 655.157.000 329.506.000
Sum gjeld og egenkapital 2.269.764.000 1.968.720.000 1.541.340.000 1.588.444.000 1.198.816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.318.000 113.903.000 250.111.000 241.696.000 209.301.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.5 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.6 0.2
Soliditet 42.1 43.3 50.2 40.2 48.4
Resultatgrad 3 35.4 27.1 33.4 12.9
Rentedekningsgrad 24.4 25.8 24.6 30.5 6.9
Gjeldsgrad 1.4 1.3 1 1.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 24.6 3 22.9 26.7 8.7
Signatur
04.08.2020
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex