Grimokraft AS
Juridisk navn:  Grimokraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95897195
Langesæter Langesæter Fax:
5777 Grimo 5777 Grimo
Fylke: Kommune:
Hordaland Ullensvang
Org.nr: 992185228
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reisæter Ragnhild
Utvikling:
Omsetning  
  
84.41%
Resultat  
  
196.57%
Egenkapital  
  
62.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.289.000 699.000 809.000 940.000 1.119.000
Resultat: 366.000 -379.000 -254.000 -110.000 -256.000
Egenkapital: 949.000 583.000 162.000 416.000 -974.000
Regnskap for  Grimokraft AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.289.000 699.000 809.000 940.000 1.119.000
Driftskostnader -568.000 -536.000 -503.000 -518.000 -775.000
Driftsresultat 722.000 163.000 306.000 421.000 344.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -358.000 -544.000 -560.000 -533.000 -602.000
Finans -356.000 -543.000 -559.000 -531.000 -600.000
Resultat før skatt 366.000 -379.000 -254.000 -110.000 -256.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 366.000 -379.000 -254.000 -110.000 -256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.067.000 10.341.000 10.620.000 10.904.000 11.192.000
Sum omløpsmidler 632.000 445.000 359.000 561.000 549.000
Sum eiendeler 10.699.000 10.786.000 10.979.000 11.465.000 11.741.000
Sum opptjent egenkapital -1.454.000 -1.819.000 -1.440.000 -1.186.000 -1.077.000
Sum egenkapital 949.000 583.000 162.000 416.000 -974.000
Sum langsiktig gjeld 9.709.000 10.184.000 10.786.000 10.901.000 12.605.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 19.000 32.000 147.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 10.698.000 10.786.000 10.980.000 11.464.000 11.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.287.000 670.000 510.000 940.000 1.119.000
Andre inntekter 3.000 29.000 299.000 0 0
Driftsinntekter 1.289.000 699.000 809.000 940.000 1.119.000
Varekostnad -73.000 -51.000 -43.000 -42.000 -248.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -275.000 -279.000 -283.000 -288.000 -293.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -220.000 -206.000 -177.000 -188.000 -234.000
Driftskostnader -568.000 -536.000 -503.000 -518.000 -775.000
Driftsresultat 722.000 163.000 306.000 421.000 344.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -358.000 -544.000 -560.000 -533.000 -602.000
Finans -356.000 -543.000 -559.000 -531.000 -600.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 366.000 -379.000 -254.000 -110.000 -256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.984.000 2.065.000 2.151.000 2.241.000 2.335.000
Maskiner anlegg 0 0 0 8.663.000 8.857.000
Driftsløsøre 8.082.000 8.276.000 8.470.000 0 0
Sum varige driftsmidler 10.067.000 10.341.000 10.620.000 10.904.000 11.192.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.067.000 10.341.000 10.620.000 10.904.000 11.192.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 115.000 67.000 65.000 190.000 466.000
Andre fordringer 3.000 328.000 299.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 515.000 50.000 0 370.000 83.000
Sum omløpsmidler 632.000 445.000 359.000 561.000 549.000
Sum eiendeler 10.699.000 10.786.000 10.979.000 11.465.000 11.741.000
Sum opptjent egenkapital -1.454.000 -1.819.000 -1.440.000 -1.186.000 -1.077.000
Sum egenkapital 949.000 583.000 162.000 416.000 -974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.709.000 10.184.000 10.786.000 10.901.000 12.605.000
Leverandørgjeld 12.000 9.000 13.000 2.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 11.000 19.000 145.000 97.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -1.000 -1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 19.000 32.000 147.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 10.698.000 10.786.000 10.980.000 11.464.000 11.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 591.000 426.000 327.000 414.000 439.000
Likviditetsgrad 1 15.4 23.4 11.2 3.8 5.0
Likviditetsgrad 2 15.4 23.4 11.2 3.9 5.0
Soliditet 8.9 5.4 1.5 3.6 -8.3
Resultatgrad 5 23.3 37.8 44.8 30.7
Rentedekningsgrad 2 0.3 0.5 0.8 0.6
Gjeldsgrad 10.3 17.5 66.8 26.6 -13.1
Total kapitalrentabilitet 6.8 1.5 2.8 3.7 2.9
Signatur
04.07.2017
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex