Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grimsøy Marine AS
Juridisk navn:  Grimsøy Marine AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69160880
c/o GG Regnskap AS Svinesundsveien 334 Grimsøen Fax: 69160855
1788 Halden 1747 Skjeberg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 886274572
Aksjekapital: 2.412.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/1/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Gg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.94%
Resultat  
  
-7.02%
Egenkapital  
  
12.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.054.000 3.429.000 3.327.000 3.057.000 3.186.000
Resultat: 1.006.000 1.082.000 1.129.000 1.174.000 865.000
Egenkapital: 7.133.000 6.348.000 6.341.000 6.292.000 7.127.000
Regnskap for  Grimsøy Marine AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.054.000 3.429.000 3.327.000 3.057.000 3.186.000
Driftskostnader -2.080.000 -2.380.000 -2.214.000 -1.903.000 -2.339.000
Driftsresultat 974.000 1.048.000 1.112.000 1.155.000 847.000
Finansinntekter 32.000 35.000 21.000 19.000 19.000
Finanskostnader 0 -1.000 -4.000 0 -1.000
Finans 32.000 34.000 17.000 19.000 18.000
Resultat før skatt 1.006.000 1.082.000 1.129.000 1.174.000 865.000
Skattekostnad -221.000 -249.000 -271.000 -294.000 -235.000
Årsresultat 785.000 833.000 858.000 880.000 630.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.901.000 5.086.000 5.304.000 5.148.000 5.396.000
Sum omløpsmidler 2.593.000 4.424.000 4.246.000 3.247.000 2.056.000
Sum eiendeler 7.494.000 9.510.000 9.550.000 8.395.000 7.452.000
Sum opptjent egenkapital 4.721.000 3.936.000 3.929.000 3.880.000 4.715.000
Sum egenkapital 7.133.000 6.348.000 6.341.000 6.292.000 7.127.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 361.000 3.154.000 3.203.000 2.103.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 7.494.000 9.509.000 9.549.000 8.395.000 7.451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.242.000 1.651.000 1.605.000 2.402.000 2.539.000
Andre inntekter 1.812.000 1.778.000 1.722.000 655.000 647.000
Driftsinntekter 3.054.000 3.429.000 3.327.000 3.057.000 3.186.000
Varekostnad -1.084.000 -1.466.000 -1.248.000 -1.027.000 -1.221.000
Lønninger -85.000 -95.000 -74.000 -71.000 -89.000
Avskrivning -276.000 -278.000 -262.000 -238.000 -268.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -635.000 -541.000 -630.000 -567.000 -761.000
Driftskostnader -2.080.000 -2.380.000 -2.214.000 -1.903.000 -2.339.000
Driftsresultat 974.000 1.048.000 1.112.000 1.155.000 847.000
Finansinntekter 32.000 35.000 21.000 19.000 19.000
Finanskostnader 0 -1.000 -4.000 0 -1.000
Finans 32.000 34.000 17.000 19.000 18.000
Konsernbidrag 0 -827.000 -809.000 -1.716.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 785.000 833.000 858.000 880.000 630.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 10.000 19.000
Fast eiendom 2.097.000 2.177.000 2.323.000 2.509.000 2.712.000
Maskiner anlegg 216.000 440.000 443.000 18.000 23.000
Driftsløsøre 2.584.000 2.468.000 2.538.000 2.611.000 2.641.000
Sum varige driftsmidler 4.897.000 5.086.000 5.304.000 5.138.000 5.376.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.901.000 5.086.000 5.304.000 5.148.000 5.396.000
Varebeholdning 74.000 178.000 63.000 84.000 54.000
Kundefordringer 39.000 1.000 58.000 77.000 -20.000
Andre fordringer 2.019.000 3.919.000 3.881.000 2.934.000 1.996.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 460.000 325.000 245.000 152.000 25.000
Sum omløpsmidler 2.593.000 4.424.000 4.246.000 3.247.000 2.056.000
Sum eiendeler 7.494.000 9.510.000 9.550.000 8.395.000 7.452.000
Sum opptjent egenkapital 4.721.000 3.936.000 3.929.000 3.880.000 4.715.000
Sum egenkapital 7.133.000 6.348.000 6.341.000 6.292.000 7.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000 5.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.000.000 2.000.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 5.000 0 0
Leverandørgjeld 42.000 17.000 63.000 48.000 57.000
Betalbar skatt 231.000 0 0 0 220.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 27.000 38.000 18.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 1.111.000 1.102.000 2.038.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 3.154.000 3.203.000 2.103.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 7.494.000 9.509.000 9.549.000 8.395.000 7.451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.232.000 1.270.000 1.043.000 1.144.000 1.732.000
Likviditetsgrad 1 7 1.4 1.3 1.5 6.3
Likviditetsgrad 2 7 1.3 1.3 1.5 6.2
Soliditet 95.2 66.8 66.4 74.9 95.7
Resultatgrad 31.9 30.6 33.4 37.8 26.6
Rentedekningsgrad 1 2 866.0
Gjeldsgrad 0.1 0.5 0.5 0.3 0.0
Total kapitalrentabilitet 13.4 11.4 11.9 1 11.6
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex