Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grip Sjansen Invest As
Juridisk navn:  Grip Sjansen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91388329
Otervikveien 166 Otervikveien 166 Fax:
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 916341202
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-166.67%
Egenkapital  
  
-0.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -32.000 -12.000 -2.000
Egenkapital: 5.662.000 5.693.000 38.000
Regnskap for  Grip Sjansen Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -12.000 -2.000
Driftsresultat -19.000 -12.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -13.000 0 0
Finans -13.000 0 0
Resultat før skatt -32.000 -12.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -32.000 -12.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.672.000 5.685.000 30.000
Sum omløpsmidler 0 9.000 20.000
Sum eiendeler 5.672.000 5.694.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 5.572.000 5.603.000 -2.000
Sum egenkapital 5.662.000 5.693.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 0 12.000
Sum gjeld og egenkapital 5.672.000 5.693.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -12.000 -2.000
Driftskostnader -19.000 -12.000 -2.000
Driftsresultat -19.000 -12.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -13.000 0 0
Finans -13.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -32.000 -12.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.672.000 5.685.000 30.000
Sum anleggsmidler 5.672.000 5.685.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 9.000 20.000
Sum omløpsmidler 0 9.000 20.000
Sum eiendeler 5.672.000 5.694.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 5.572.000 5.603.000 -2.000
Sum egenkapital 5.662.000 5.693.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 0 12.000
Sum gjeld og egenkapital 5.672.000 5.693.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.000 9.000 8.000
Likviditetsgrad 1 0 1.7
Likviditetsgrad 2 0 0 1.7
Soliditet 99.8 1 7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.5
Gjeldsgrad 0 0 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.2
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex