Gripe As
Juridisk navn:  Gripe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90820517
Veståsen 11D Veståsen 11D Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994271075
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tritt As
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 2.000 7.000 128.000 32.000
Resultat: 0 -2.000 -27.000 92.000 -33.000
Egenkapital: 0 0 14.000 34.000 -24.000
Regnskap for  Gripe As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 2.000 7.000 128.000 32.000
Driftskostnader 0 -5.000 -34.000 -36.000 -64.000
Driftsresultat 0 -2.000 -27.000 92.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -2.000 -27.000 92.000 -33.000
Skattekostnad 0 0 7.000 -13.000 0
Årsresultat 0 -2.000 -20.000 78.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 4.000 73.000 9.000
Sum eiendeler 0 0 4.000 73.000 9.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -30.000 -16.000 4.000 -54.000
Sum egenkapital 0 0 14.000 34.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 -17.000 26.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 4.000 73.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 2.000 7.000 28.000 32.000
Andre inntekter 0 0 0 100.000 0
Driftsinntekter 0 2.000 7.000 128.000 32.000
Varekostnad 0 0 0 -7.000 -17.000
Lønninger 0 0 -3.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -5.000 -31.000 -29.000 -47.000
Driftskostnader 0 -5.000 -34.000 -36.000 -64.000
Driftsresultat 0 -2.000 -27.000 92.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -20.000 0
Årsresultat 0 -2.000 -20.000 78.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 2.000
Kundefordringer 0 0 -2.000 50.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 6.000 23.000 3.000
Sum omløpsmidler 0 0 4.000 73.000 9.000
Sum eiendeler 0 0 4.000 73.000 9.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -30.000 -16.000 4.000 -54.000
Sum egenkapital 0 0 14.000 34.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 13.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 13.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.000 0
Utbytte 0 0 0 -20.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 -17.000 4.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 -17.000 26.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 4.000 73.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 21.000 47.000 -25.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 2.8 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 -0.2 2.8 0.3
Soliditet 3 46.6 -240.0
Resultatgrad -385.7 71.9 -100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.7 1.1 -1.4
Total kapitalrentabilitet 1 -320.0
Signatur
02.04.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
CROSBY HANNE PERNILLE
SIGNATUR HVER FOR SEG
THOENEIE HEIDI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex