Grobakken Landmek As
Juridisk navn:  Grobakken Landmek As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47047070
Tvengivegen 20 Tvengivegen 20 Fax:
2943 Rogne 2943 Rogne
Fylke: Kommune:
Oppland Øystre Slidre
Org.nr: 997109872
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/24/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Valdresrevisorene As
Regnskapsfører: Gøtt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.09%
Resultat  
  
22.52%
Egenkapital  
  
25.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.693.000 13.374.000 12.460.000 11.768.000 10.145.000
Resultat: 495.000 404.000 581.000 600.000 577.000
Egenkapital: 1.873.000 1.496.000 1.393.000 1.200.000 1.037.000
Regnskap for  Grobakken Landmek As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.693.000 13.374.000 12.460.000 11.768.000 10.145.000
Driftskostnader -12.157.000 -12.931.000 -11.849.000 -11.117.000 -9.487.000
Driftsresultat 536.000 444.000 611.000 652.000 658.000
Finansinntekter 12.000 15.000 25.000 20.000 8.000
Finanskostnader -54.000 -55.000 -55.000 -72.000 -89.000
Finans -42.000 -40.000 -30.000 -52.000 -81.000
Resultat før skatt 495.000 404.000 581.000 600.000 577.000
Skattekostnad -118.000 -101.000 -187.000 -237.000 -234.000
Årsresultat 377.000 303.000 394.000 363.000 343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 404.000 386.000 361.000 561.000 813.000
Sum omløpsmidler 3.735.000 4.039.000 3.575.000 3.794.000 3.546.000
Sum eiendeler 4.139.000 4.425.000 3.936.000 4.355.000 4.359.000
Sum opptjent egenkapital 1.773.000 1.396.000 1.293.000 1.100.000 937.000
Sum egenkapital 1.873.000 1.496.000 1.393.000 1.200.000 1.037.000
Sum langsiktig gjeld 849.000 1.098.000 1.345.000 1.582.000 1.796.000
Sum kortsiktig gjeld 1.417.000 1.831.000 1.198.000 1.573.000 1.527.000
Sum gjeld og egenkapital 4.139.000 4.425.000 3.936.000 4.355.000 4.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.693.000 13.374.000 12.460.000 11.742.000 10.145.000
Andre inntekter 0 0 0 26.000 0
Driftsinntekter 12.693.000 13.374.000 12.460.000 11.768.000 10.145.000
Varekostnad -9.539.000 -10.357.000 -9.533.000 -9.105.000 -7.762.000
Lønninger -2.029.000 -2.063.000 -1.682.000 -1.274.000 -1.103.000
Avskrivning -69.000 -75.000 -242.000 -327.000 -330.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -520.000 -436.000 -392.000 -411.000 -292.000
Driftskostnader -12.157.000 -12.931.000 -11.849.000 -11.117.000 -9.487.000
Driftsresultat 536.000 444.000 611.000 652.000 658.000
Finansinntekter 12.000 15.000 25.000 20.000 8.000
Finanskostnader -54.000 -55.000 -55.000 -72.000 -89.000
Finans -42.000 -40.000 -30.000 -52.000 -81.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -200.000 -300.000
Årsresultat 377.000 303.000 394.000 363.000 343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 168.000 457.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 168.000 457.000
Fast eiendom 208.000 172.000 181.000 148.000 135.000
Maskiner anlegg 119.000 97.000 21.000 42.000 44.000
Driftsløsøre 70.000 110.000 152.000 196.000 170.000
Sum varige driftsmidler 397.000 379.000 354.000 386.000 348.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 404.000 386.000 361.000 561.000 813.000
Varebeholdning 1.874.000 1.792.000 1.734.000 1.442.000 893.000
Kundefordringer 1.268.000 1.257.000 1.278.000 794.000 1.374.000
Andre fordringer 0 0 15.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 593.000 990.000 548.000 1.558.000 1.279.000
Sum omløpsmidler 3.735.000 4.039.000 3.575.000 3.794.000 3.546.000
Sum eiendeler 4.139.000 4.425.000 3.936.000 4.355.000 4.359.000
Sum opptjent egenkapital 1.773.000 1.396.000 1.293.000 1.100.000 937.000
Sum egenkapital 1.873.000 1.496.000 1.393.000 1.200.000 1.037.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 13.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 849.000 1.098.000 1.345.000 1.582.000 1.796.000
Leverandørgjeld 444.000 725.000 376.000 582.000 494.000
Betalbar skatt 118.000 108.000 193.000 233.000 230.000
Skyldig offentlige avgifter 619.000 578.000 248.000 451.000 388.000
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -200.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 236.000 221.000 181.000 107.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 1.417.000 1.831.000 1.198.000 1.573.000 1.527.000
Sum gjeld og egenkapital 4.139.000 4.425.000 3.936.000 4.355.000 4.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.318.000 2.208.000 2.377.000 2.221.000 2.019.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.2 3 2.4 2.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.5 1.5 1.8
Soliditet 45.3 33.8 35.4 27.6 23.8
Resultatgrad 4.2 3.3 4.9 5.5 6.5
Rentedekningsgrad 9.9 8.1 11.1 9.3 7.5
Gjeldsgrad 1.2 2 1.8 2.6 3.2
Total kapitalrentabilitet 13.2 10.4 16.2 15.4 15.3
Signatur
06.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex