Gromstad Båtservice AS
Juridisk navn:  Gromstad Båtservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35983790
Gamle Kragerøvei 24 Gamle Kragerøvei 24 Fax: 35987717
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 987923423
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/14/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kragerø Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Eriksen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.38%
Resultat  
  
-61.35%
Egenkapital  
  
15.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.107.000 11.495.000 10.129.000 9.400.000 9.640.000
Resultat: 291.000 753.000 451.000 28.000 344.000
Egenkapital: 1.672.000 1.453.000 1.048.000 598.000 570.000
Regnskap for  Gromstad Båtservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.107.000 11.495.000 10.129.000 9.400.000 9.640.000
Driftskostnader -10.818.000 -10.710.000 -9.641.000 -9.317.000 -9.251.000
Driftsresultat 287.000 785.000 489.000 83.000 389.000
Finansinntekter 40.000 1.000 0 1.000 7.000
Finanskostnader -37.000 -34.000 -39.000 -56.000 -52.000
Finans 3.000 -33.000 -39.000 -55.000 -45.000
Resultat før skatt 291.000 753.000 451.000 28.000 344.000
Skattekostnad -73.000 -47.000 0 0 0
Årsresultat 219.000 705.000 451.000 28.000 344.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 746.000 299.000 331.000 444.000 315.000
Sum omløpsmidler 5.058.000 5.935.000 4.374.000 3.997.000 4.208.000
Sum eiendeler 5.804.000 6.234.000 4.705.000 4.441.000 4.523.000
Sum opptjent egenkapital 472.000 253.000 -152.000 -602.000 -630.000
Sum egenkapital 1.672.000 1.453.000 1.048.000 598.000 570.000
Sum langsiktig gjeld 325.000 802.000 791.000 955.000 719.000
Sum kortsiktig gjeld 3.807.000 3.979.000 2.866.000 2.889.000 3.235.000
Sum gjeld og egenkapital 5.804.000 6.234.000 4.705.000 4.442.000 4.524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.107.000 11.495.000 10.129.000 9.396.000 9.967.000
Andre inntekter 0 0 0 4.000 -327.000
Driftsinntekter 11.107.000 11.495.000 10.129.000 9.400.000 9.640.000
Varekostnad -3.684.000 -3.657.000 -3.461.000 -3.153.000 -3.342.000
Lønninger -4.057.000 -4.170.000 -3.644.000 -3.651.000 -3.537.000
Avskrivning -175.000 -127.000 -113.000 -137.000 -95.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.902.000 -2.756.000 -2.423.000 -2.376.000 -2.277.000
Driftskostnader -10.818.000 -10.710.000 -9.641.000 -9.317.000 -9.251.000
Driftsresultat 287.000 785.000 489.000 83.000 389.000
Finansinntekter 40.000 1.000 0 1.000 7.000
Finanskostnader -37.000 -34.000 -39.000 -56.000 -52.000
Finans 3.000 -33.000 -39.000 -55.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 0 0
Årsresultat 219.000 705.000 451.000 28.000 344.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 113.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 333.000 289.000 331.000 444.000 299.000
Sum varige driftsmidler 446.000 289.000 331.000 444.000 299.000
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 10.000 0 0 16.000
Sum anleggsmidler 746.000 299.000 331.000 444.000 315.000
Varebeholdning 1.496.000 1.526.000 1.188.000 1.595.000 1.436.000
Kundefordringer 1.724.000 1.251.000 1.413.000 1.090.000 1.039.000
Andre fordringer 5.000 60.000 617.000 344.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.833.000 3.098.000 1.156.000 968.000 1.677.000
Sum omløpsmidler 5.058.000 5.935.000 4.374.000 3.997.000 4.208.000
Sum eiendeler 5.804.000 6.234.000 4.705.000 4.441.000 4.523.000
Sum opptjent egenkapital 472.000 253.000 -152.000 -602.000 -630.000
Sum egenkapital 1.672.000 1.453.000 1.048.000 598.000 570.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 325.000 802.000 791.000 955.000 719.000
Leverandørgjeld 143.000 188.000 95.000 0 304.000
Betalbar skatt 73.000 47.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.180.000 1.191.000 990.000 1.097.000 1.200.000
Utbytte 0 -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.410.000 2.253.000 1.781.000 1.792.000 1.731.000
Sum kortsiktig gjeld 3.807.000 3.979.000 2.866.000 2.889.000 3.235.000
Sum gjeld og egenkapital 5.804.000 6.234.000 4.705.000 4.442.000 4.524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.251.000 1.956.000 1.508.000 1.108.000 973.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.1 0.8 0.9
Soliditet 28.8 23.3 22.3 13.5 12.6
Resultatgrad 2.6 6.8 4.8 0.9 4.0
Rentedekningsgrad 7.8 23.1 12.5 1.5 7.6
Gjeldsgrad 2.5 3.3 3.5 6.4 6.9
Total kapitalrentabilitet 5.6 12.6 10.4 1.9 8.8
Signatur
10.10.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex