Grunnskolen Oslo Kristne Senter
Juridisk navn:  Grunnskolen Oslo Kristne Senter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64846460
Trondheimsveien 50G Trondheimsveien 50G Fax: 64846427
2007 Kjeller 2007 Kjeller
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 887091552
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 69
Etableringsdato: 7/8/2004 1
Foretakstype: STI
Revisor: Team Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.08%
Resultat  
  
-97.41%
Egenkapital  
  
1.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 36.222.000 35.835.000 31.474.000 29.483.000 25.509.000
Resultat: 48.000 1.855.000 -164.000 -136.000 252.000
Egenkapital: 3.344.000 3.296.000 1.441.000 1.604.000 1.830.000
Regnskap for  Grunnskolen Oslo Kristne Senter
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 36.222.000 35.835.000 31.474.000 29.483.000 25.509.000
Driftskostnader -36.210.000 -34.012.000 -31.679.000 -29.649.000 -25.316.000
Driftsresultat 12.000 1.823.000 -205.000 -165.000 194.000
Finansinntekter 36.000 32.000 41.000 29.000 58.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 36.000 32.000 41.000 29.000 58.000
Resultat før skatt 48.000 1.855.000 -164.000 -136.000 252.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 1.855.000 -164.000 -136.000 252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 336.000 407.000 664.000 504.000 711.000
Sum omløpsmidler 7.264.000 6.876.000 6.416.000 6.463.000 6.633.000
Sum eiendeler 7.600.000 7.283.000 7.080.000 6.967.000 7.344.000
Sum opptjent egenkapital 3.244.000 3.196.000 1.341.000 1.505.000 1.730.000
Sum egenkapital 3.344.000 3.296.000 1.441.000 1.604.000 1.830.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.257.000 3.987.000 5.639.000 5.363.000 5.514.000
Sum gjeld og egenkapital 7.601.000 7.283.000 7.080.000 6.968.000 7.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.437.000 11.383.000 9.909.000 26.083.000 22.641.000
Andre inntekter 23.785.000 24.452.000 21.565.000 3.401.000 2.868.000
Driftsinntekter 36.222.000 35.835.000 31.474.000 29.483.000 25.509.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -24.960.000 -23.881.000 -21.820.000 -19.912.000 -16.672.000
Avskrivning -146.000 -257.000 -219.000 -207.000 -207.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.104.000 -9.874.000 -9.640.000 -9.530.000 -8.437.000
Driftskostnader -36.210.000 -34.012.000 -31.679.000 -29.649.000 -25.316.000
Driftsresultat 12.000 1.823.000 -205.000 -165.000 194.000
Finansinntekter 36.000 32.000 41.000 29.000 58.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 36.000 32.000 41.000 29.000 58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 1.855.000 -164.000 -136.000 252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 336.000 407.000 664.000 504.000 711.000
Sum varige driftsmidler 336.000 407.000 664.000 504.000 711.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 336.000 407.000 664.000 504.000 711.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.306.000 1.325.000 1.077.000 1.058.000 400.000
Andre fordringer 1.657.000 1.216.000 1.462.000 1.263.000 1.131.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.301.000 4.335.000 3.876.000 4.141.000 5.102.000
Sum omløpsmidler 7.264.000 6.876.000 6.416.000 6.463.000 6.633.000
Sum eiendeler 7.600.000 7.283.000 7.080.000 6.967.000 7.344.000
Sum opptjent egenkapital 3.244.000 3.196.000 1.341.000 1.505.000 1.730.000
Sum egenkapital 3.344.000 3.296.000 1.441.000 1.604.000 1.830.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 97.000 306.000 421.000 989.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.702.000 1.750.000 1.458.000 1.310.000 1.253.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.507.000 2.140.000 3.875.000 3.632.000 3.273.000
Sum kortsiktig gjeld 4.257.000 3.987.000 5.639.000 5.363.000 5.514.000
Sum gjeld og egenkapital 7.601.000 7.283.000 7.080.000 6.968.000 7.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.007.000 2.889.000 777.000 1.100.000 1.119.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.1 1.2 1.3
Soliditet 4 45.3 20.4 2 24.9
Resultatgrad 0 5.1 -0.7 -0.6 0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.2 3.9 3.3 3.0
Total kapitalrentabilitet 0.6 25.5 -2.3 3.4
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex