Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gruppereiser AS
Juridisk navn:  Gruppereiser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52701010
Postboks 399 Smedasundet 58 Fax:
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 987298367
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/24/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Haugaland Revisjon As
Regnskapsfører: Hagland Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
55.51%
Resultat  
  
142.99%
Egenkapital  
  
5.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.032.000 5.165.000 9.437.000 7.938.000 10.325.000
Resultat: 230.000 -535.000 213.000 11.000 509.000
Egenkapital: 3.243.000 3.068.000 3.480.000 3.320.000 3.311.000
Regnskap for  Gruppereiser AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.032.000 5.165.000 9.437.000 7.938.000 10.325.000
Driftskostnader -7.815.000 -5.715.000 -9.240.000 -7.963.000 -9.902.000
Driftsresultat 217.000 -550.000 197.000 -25.000 424.000
Finansinntekter 14.000 15.000 18.000 36.000 86.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -1.000 0
Finans 14.000 15.000 16.000 35.000 86.000
Resultat før skatt 230.000 -535.000 213.000 11.000 509.000
Skattekostnad -56.000 123.000 -53.000 -2.000 -137.000
Årsresultat 175.000 -412.000 160.000 9.000 372.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 115.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.273.000 4.361.000 4.640.000 4.900.000 5.047.000
Sum eiendeler 5.332.000 4.476.000 4.640.000 4.900.000 5.047.000
Sum opptjent egenkapital 3.043.000 2.868.000 3.280.000 3.120.000 3.111.000
Sum egenkapital 3.243.000 3.068.000 3.480.000 3.320.000 3.311.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 11.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 2.089.000 1.408.000 1.151.000 1.569.000 1.721.000
Sum gjeld og egenkapital 5.332.000 4.476.000 4.639.000 4.900.000 5.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.032.000 5.165.000 9.437.000 7.938.000 10.325.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.032.000 5.165.000 9.437.000 7.938.000 10.325.000
Varekostnad -6.148.000 -3.947.000 -7.266.000 -6.255.000 -8.110.000
Lønninger -1.364.000 -1.527.000 -1.596.000 -1.484.000 -1.539.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -303.000 -241.000 -378.000 -224.000 -253.000
Driftskostnader -7.815.000 -5.715.000 -9.240.000 -7.963.000 -9.902.000
Driftsresultat 217.000 -550.000 197.000 -25.000 424.000
Finansinntekter 14.000 15.000 18.000 36.000 86.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -1.000 0
Finans 14.000 15.000 16.000 35.000 86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 175.000 -412.000 160.000 9.000 372.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 59.000 115.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 59.000 115.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 48.000 196.000 90.000 3.000 170.000
Andre fordringer 668.000 376.000 232.000 248.000 302.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.558.000 3.790.000 4.318.000 4.649.000 4.575.000
Sum omløpsmidler 5.273.000 4.361.000 4.640.000 4.900.000 5.047.000
Sum eiendeler 5.332.000 4.476.000 4.640.000 4.900.000 5.047.000
Sum opptjent egenkapital 3.043.000 2.868.000 3.280.000 3.120.000 3.111.000
Sum egenkapital 3.243.000 3.068.000 3.480.000 3.320.000 3.311.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000 11.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 11.000 15.000
Leverandørgjeld 406.000 106.000 139.000 29.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 55.000 6.000 142.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 60.000 93.000 77.000 119.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.585.000 1.242.000 863.000 1.457.000 1.437.000
Sum kortsiktig gjeld 2.089.000 1.408.000 1.151.000 1.569.000 1.721.000
Sum gjeld og egenkapital 5.332.000 4.476.000 4.639.000 4.900.000 5.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.184.000 2.953.000 3.489.000 3.331.000 3.326.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.1 4 3.1 2.9
Likviditetsgrad 2 2.5 3.1 4 3.2 3.0
Soliditet 60.8 68.5 7 67.8 65.6
Resultatgrad 2.7 -10.6 2.1 -0.3 4.1
Rentedekningsgrad 98.5 11.0
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 4.3 4.6 0.2 10.1
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex