A-Head Frisør og Velvære
Juridisk navn:  Grynes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66762600
Alfheim 21 Alfheim 21 Fax: 66762601
1384 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 984234724
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/1/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.39%
Resultat  
  
97.58%
Egenkapital  
  
-1.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.172.000 4.728.000 5.685.000 5.766.000 5.350.000
Resultat: -6.000 -248.000 -432.000 179.000 -208.000
Egenkapital: -700.000 -693.000 -446.000 -14.000 -193.000
Regnskap for  A-Head Frisør og Velvære
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.172.000 4.728.000 5.685.000 5.766.000 5.350.000
Driftskostnader -5.148.000 -4.893.000 -6.081.000 -5.566.000 -5.516.000
Driftsresultat 24.000 -165.000 -397.000 201.000 -167.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -30.000 -84.000 -35.000 -22.000 -42.000
Finans -30.000 -84.000 -34.000 -22.000 -42.000
Resultat før skatt -6.000 -248.000 -432.000 179.000 -208.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -248.000 -432.000 179.000 -208.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 96.000 179.000 291.000 296.000
Sum omløpsmidler 911.000 835.000 425.000 555.000 926.000
Sum eiendeler 978.000 931.000 604.000 846.000 1.222.000
Sum opptjent egenkapital -800.000 -793.000 -546.000 -114.000 -293.000
Sum egenkapital -700.000 -693.000 -446.000 -14.000 -193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.678.000 1.624.000 1.049.000 860.000 1.414.000
Sum gjeld og egenkapital 978.000 931.000 603.000 846.000 1.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.792.000 4.260.000 5.681.000 5.766.000 5.199.000
Andre inntekter 380.000 468.000 4.000 0 151.000
Driftsinntekter 5.172.000 4.728.000 5.685.000 5.766.000 5.350.000
Varekostnad -755.000 -782.000 -973.000 -891.000 -1.109.000
Lønninger -2.870.000 -2.700.000 -3.079.000 -2.879.000 -2.704.000
Avskrivning -29.000 -105.000 -112.000 -99.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.494.000 -1.306.000 -1.904.000 -1.569.000 -1.610.000
Driftskostnader -5.148.000 -4.893.000 -6.081.000 -5.566.000 -5.516.000
Driftsresultat 24.000 -165.000 -397.000 201.000 -167.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -30.000 -84.000 -35.000 -22.000 -42.000
Finans -30.000 -84.000 -34.000 -22.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -248.000 -432.000 179.000 -208.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 76.000 154.000 266.000 0
Driftsløsøre 67.000 20.000 25.000 25.000 296.000
Sum varige driftsmidler 67.000 96.000 179.000 291.000 296.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 96.000 179.000 291.000 296.000
Varebeholdning 403.000 368.000 308.000 321.000 448.000
Kundefordringer 61.000 47.000 10.000 0 104.000
Andre fordringer 10.000 116.000 16.000 20.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 437.000 304.000 91.000 214.000 356.000
Sum omløpsmidler 911.000 835.000 425.000 555.000 926.000
Sum eiendeler 978.000 931.000 604.000 846.000 1.222.000
Sum opptjent egenkapital -800.000 -793.000 -546.000 -114.000 -293.000
Sum egenkapital -700.000 -693.000 -446.000 -14.000 -193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 575.000 679.000 81.000 0 512.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 370.000 310.000 458.000 295.000 526.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 733.000 636.000 510.000 564.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 1.678.000 1.624.000 1.049.000 860.000 1.414.000
Sum gjeld og egenkapital 978.000 931.000 603.000 846.000 1.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -767.000 -789.000 -624.000 -305.000 -488.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.4
Soliditet -71.6 -74.4 -1.7 -15.8
Resultatgrad 0.5 -3.5 3.5 -3.1
Rentedekningsgrad 0.8 -11.3 9.1 -4.0
Gjeldsgrad -2.4 -2.3 -2.4 -61.4 -7.3
Total kapitalrentabilitet 2.5 -17.7 -65.7 23.8 -13.7
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex