Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grytåga Settefisk AS
Juridisk navn:  Grytåga Settefisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75171030
Postboks 14 Fax: 75171087
8801 Sandnessjøen 8666 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 978647103
Aksjekapital: 1.794.694 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 4/29/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.52%
Resultat  
  
62.4%
Egenkapital  
  
-8.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 101.325.000 80.721.000 69.700.000 76.419.000 74.700.000
Resultat: 22.148.000 13.638.000 6.126.000 4.178.000 7.951.000
Egenkapital: 45.514.000 49.787.000 53.440.000 51.874.000 10.644.000
Regnskap for  Grytåga Settefisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 101.325.000 80.721.000 69.700.000 76.419.000 74.700.000
Driftskostnader -76.974.000 -64.810.000 -60.751.000 -69.212.000 -58.879.000
Driftsresultat 24.351.000 15.911.000 8.948.000 7.206.000 15.821.000
Finansinntekter 4.000 11.000 29.000 1.000 6.000
Finanskostnader -2.207.000 -2.284.000 -2.852.000 -3.030.000 -7.876.000
Finans -2.203.000 -2.273.000 -2.823.000 -3.029.000 -7.870.000
Resultat før skatt 22.148.000 13.638.000 6.126.000 4.178.000 7.951.000
Skattekostnad -4.895.000 -3.166.000 -1.560.000 -1.196.000 -2.529.000
Årsresultat 17.253.000 10.472.000 4.566.000 2.981.000 5.423.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.570.000 72.281.000 81.068.000 83.338.000 91.807.000
Sum omløpsmidler 47.209.000 45.862.000 28.994.000 32.110.000 39.689.000
Sum eiendeler 112.779.000 118.143.000 110.062.000 115.448.000 131.496.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 15.000 1.566.000 0 -10.923.000
Sum egenkapital 45.514.000 49.787.000 53.440.000 51.874.000 10.644.000
Sum langsiktig gjeld 30.335.000 33.329.000 42.709.000 42.581.000 87.896.000
Sum kortsiktig gjeld 36.929.000 35.027.000 13.913.000 20.992.000 32.956.000
Sum gjeld og egenkapital 112.778.000 118.143.000 110.062.000 115.447.000 131.497.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.325.000 80.619.000 69.700.000 76.419.000 74.700.000
Andre inntekter 0 101.000 0 0 0
Driftsinntekter 101.325.000 80.721.000 69.700.000 76.419.000 74.700.000
Varekostnad -38.900.000 -24.943.000 -26.855.000 -38.061.000 -32.500.000
Lønninger -10.880.000 -10.525.000 -9.165.000 -9.180.000 -8.183.000
Avskrivning -9.694.000 -12.002.000 -11.556.000 -9.763.000 -10.214.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.500.000 -17.340.000 -13.175.000 -12.208.000 -7.982.000
Driftskostnader -76.974.000 -64.810.000 -60.751.000 -69.212.000 -58.879.000
Driftsresultat 24.351.000 15.911.000 8.948.000 7.206.000 15.821.000
Finansinntekter 4.000 11.000 29.000 1.000 6.000
Finanskostnader -2.207.000 -2.284.000 -2.852.000 -3.030.000 -7.876.000
Finans -2.203.000 -2.273.000 -2.823.000 -3.029.000 -7.870.000
Konsernbidrag -21.525.000 -5.780.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -3.000.000 0 0
Årsresultat 17.253.000 10.472.000 4.566.000 2.981.000 5.423.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.752.000 227.000 2.015.000 3.575.000 4.771.000
Fast eiendom 45.291.000 50.516.000 54.188.000 60.358.000 66.546.000
Maskiner anlegg 18.521.000 21.522.000 24.841.000 19.398.000 20.440.000
Driftsløsøre 7.000 15.000 24.000 7.000 51.000
Sum varige driftsmidler 63.819.000 72.054.000 79.053.000 79.763.000 87.036.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 65.570.000 72.281.000 81.068.000 83.338.000 91.807.000
Varebeholdning 30.422.000 34.033.000 27.840.000 26.381.000 31.043.000
Kundefordringer 13.241.000 9.386.000 119.000 3.359.000 5.598.000
Andre fordringer 707.000 2.020.000 620.000 1.868.000 2.705.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.838.000 423.000 416.000 502.000 343.000
Sum omløpsmidler 47.209.000 45.862.000 28.994.000 32.110.000 39.689.000
Sum eiendeler 112.779.000 118.143.000 110.062.000 115.448.000 131.496.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 15.000 1.566.000 0 -10.923.000
Sum egenkapital 45.514.000 49.787.000 53.440.000 51.874.000 10.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 22.007.000 3.305.000 14.579.000 18.754.000
Sum langsiktig gjeld 30.335.000 33.329.000 42.709.000 42.581.000 87.896.000
Leverandørgjeld 4.512.000 3.531.000 3.299.000 3.669.000 11.164.000
Betalbar skatt 0 -349.000 0 0 1.117.000
Skyldig offentlige avgifter 3.135.000 497.000 2.326.000 1.079.000 345.000
Utbytte 0 0 -3.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.283.000 9.341.000 1.983.000 1.664.000 1.576.000
Sum kortsiktig gjeld 36.929.000 35.027.000 13.913.000 20.992.000 32.956.000
Sum gjeld og egenkapital 112.778.000 118.143.000 110.062.000 115.447.000 131.497.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.280.000 10.835.000 15.081.000 11.118.000 6.733.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 2.1 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.1 0.3 0.3
Soliditet 40.4 42.1 48.6 44.9 8.1
Resultatgrad 2 19.7 12.8 9.4 21.2
Rentedekningsgrad 1 7 3.1 2.4 2.0
Gjeldsgrad 1.5 1.4 1.1 1.2 11.4
Total kapitalrentabilitet 21.6 13.5 8.2 6.2 12.0
Signatur
18.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.08.2017
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex