Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grytåga Settefisk AS
Juridisk navn:  Grytåga Settefisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75171030
Postboks 14 Fax: 75171087
8801 Sandnessjøen 8666 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 978647103
Aksjekapital: 1.794.694 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 4/29/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.81%
Resultat  
  
122.62%
Egenkapital  
  
-6.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 80.721.000 69.700.000 76.419.000 74.700.000 51.701.000
Resultat: 13.638.000 6.126.000 4.178.000 7.951.000 -6.243.000
Egenkapital: 49.787.000 53.440.000 51.874.000 10.644.000 5.222.000
Regnskap for  Grytåga Settefisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 80.721.000 69.700.000 76.419.000 74.700.000 51.701.000
Driftskostnader -64.810.000 -60.751.000 -69.212.000 -58.879.000 -50.021.000
Driftsresultat 15.911.000 8.948.000 7.206.000 15.821.000 1.681.000
Finansinntekter 11.000 29.000 1.000 6.000 9.000
Finanskostnader -2.284.000 -2.852.000 -3.030.000 -7.876.000 -7.931.000
Finans -2.273.000 -2.823.000 -3.029.000 -7.870.000 -7.922.000
Resultat før skatt 13.638.000 6.126.000 4.178.000 7.951.000 -6.243.000
Skattekostnad -3.166.000 -1.560.000 -1.196.000 -2.529.000 1.642.000
Årsresultat 10.472.000 4.566.000 2.981.000 5.423.000 -4.600.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.281.000 81.068.000 83.338.000 91.807.000 101.455.000
Sum omløpsmidler 45.862.000 28.994.000 32.110.000 39.689.000 36.879.000
Sum eiendeler 118.143.000 110.062.000 115.448.000 131.496.000 138.334.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 1.566.000 0 -10.923.000 -16.346.000
Sum egenkapital 49.787.000 53.440.000 51.874.000 10.644.000 5.222.000
Sum langsiktig gjeld 33.329.000 42.709.000 42.581.000 87.896.000 92.684.000
Sum kortsiktig gjeld 35.027.000 13.913.000 20.992.000 32.956.000 40.428.000
Sum gjeld og egenkapital 118.143.000 110.062.000 115.447.000 131.497.000 138.334.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.619.000 69.700.000 76.419.000 74.700.000 51.701.000
Andre inntekter 101.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 80.721.000 69.700.000 76.419.000 74.700.000 51.701.000
Varekostnad -24.943.000 -26.855.000 -38.061.000 -32.500.000 -15.798.000
Lønninger -10.525.000 -9.165.000 -9.180.000 -8.183.000 -7.438.000
Avskrivning -12.002.000 -11.556.000 -9.763.000 -10.214.000 -10.060.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.340.000 -13.175.000 -12.208.000 -7.982.000 -16.725.000
Driftskostnader -64.810.000 -60.751.000 -69.212.000 -58.879.000 -50.021.000
Driftsresultat 15.911.000 8.948.000 7.206.000 15.821.000 1.681.000
Finansinntekter 11.000 29.000 1.000 6.000 9.000
Finanskostnader -2.284.000 -2.852.000 -3.030.000 -7.876.000 -7.931.000
Finans -2.273.000 -2.823.000 -3.029.000 -7.870.000 -7.922.000
Konsernbidrag -5.780.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.000.000 0 0 0
Årsresultat 10.472.000 4.566.000 2.981.000 5.423.000 -4.600.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 227.000 2.015.000 3.575.000 4.771.000 6.183.000
Fast eiendom 50.516.000 54.188.000 60.358.000 66.546.000 73.203.000
Maskiner anlegg 21.522.000 24.841.000 19.398.000 20.440.000 21.996.000
Driftsløsøre 15.000 24.000 7.000 51.000 72.000
Sum varige driftsmidler 72.054.000 79.053.000 79.763.000 87.036.000 95.272.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 72.281.000 81.068.000 83.338.000 91.807.000 101.455.000
Varebeholdning 34.033.000 27.840.000 26.381.000 31.043.000 31.856.000
Kundefordringer 9.386.000 119.000 3.359.000 5.598.000 517.000
Andre fordringer 2.020.000 620.000 1.868.000 2.705.000 4.099.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 423.000 416.000 502.000 343.000 408.000
Sum omløpsmidler 45.862.000 28.994.000 32.110.000 39.689.000 36.879.000
Sum eiendeler 118.143.000 110.062.000 115.448.000 131.496.000 138.334.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 1.566.000 0 -10.923.000 -16.346.000
Sum egenkapital 49.787.000 53.440.000 51.874.000 10.644.000 5.222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 22.007.000 3.305.000 14.579.000 18.754.000 25.825.000
Sum langsiktig gjeld 33.329.000 42.709.000 42.581.000 87.896.000 92.684.000
Leverandørgjeld 3.531.000 3.299.000 3.669.000 11.164.000 12.836.000
Betalbar skatt -349.000 0 0 1.117.000 0
Skyldig offentlige avgifter 497.000 2.326.000 1.079.000 345.000 433.000
Utbytte 0 -3.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.341.000 1.983.000 1.664.000 1.576.000 1.334.000
Sum kortsiktig gjeld 35.027.000 13.913.000 20.992.000 32.956.000 40.428.000
Sum gjeld og egenkapital 118.143.000 110.062.000 115.447.000 131.497.000 138.334.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.835.000 15.081.000 11.118.000 6.733.000 -3.549.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.1 1.5 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Soliditet 42.1 48.6 44.9 8.1 3.8
Resultatgrad 19.7 12.8 9.4 21.2 3.3
Rentedekningsgrad 7 3.1 2.4 2.0 0.2
Gjeldsgrad 1.4 1.1 1.2 11.4 25.5
Total kapitalrentabilitet 13.5 8.2 6.2 12.0 1.2
Signatur
18.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.08.2017
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex