Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gsf Investment As
Juridisk navn:  Gsf Investment As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Magnus Barfots Veg 2 Magnus Barfots Veg 2 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 999619746
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trio Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-15.79%
Egenkapital  
  
-17.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -22.000 -19.000 -21.000 -57.000 0
Egenkapital: -272.000 -231.000 -134.000 -74.000 4.000
Regnskap for  Gsf Investment As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -19.000 -21.000 -57.000 0
Driftsresultat -22.000 -19.000 -21.000 -57.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -22.000 -19.000 -21.000 -57.000 0
Skattekostnad -19.000 -78.000 -39.000 -21.000 -18.000
Årsresultat -41.000 -97.000 -60.000 -78.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum omløpsmidler 4.000 7.000 1.000 1.000 22.000
Sum eiendeler 304.000 307.000 301.000 301.000 322.000
Sum opptjent egenkapital -302.000 -261.000 -164.000 -104.000 -26.000
Sum egenkapital -272.000 -231.000 -134.000 -74.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 300.000 300.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 277.000 238.000 135.000 375.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 305.000 307.000 301.000 301.000 322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -19.000 -21.000 -57.000 0
Driftskostnader -22.000 -19.000 -21.000 -57.000 0
Driftsresultat -22.000 -19.000 -21.000 -57.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 -97.000 -60.000 -78.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 7.000 1.000 1.000 22.000
Sum omløpsmidler 4.000 7.000 1.000 1.000 22.000
Sum eiendeler 304.000 307.000 301.000 301.000 322.000
Sum opptjent egenkapital -302.000 -261.000 -164.000 -104.000 -26.000
Sum egenkapital -272.000 -231.000 -134.000 -74.000 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 300.000 300.000 300.000 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 0 17.000 0
Betalbar skatt 19.000 78.000 39.000 21.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 256.000 159.000 95.000 337.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 277.000 238.000 135.000 375.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 305.000 307.000 301.000 301.000 322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -273.000 -231.000 -134.000 -374.000 -296.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -89.2 -75.2 -44.5 -24.6 1.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.1 -2.3 -3.2 -5.1 79.5
Total kapitalrentabilitet -7.2 -6.2 -18.9 0.0
Signatur
18.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex