Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gudbrandsdal Transport Og Spedisjon As
Juridisk navn:  Gudbrandsdal Transport Og Spedisjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61291007
C/O Gudbrandsdal Revisjon As Maskinvegen 15 Tekstilvegen 4 Fax: 61291342
2640 Vinstra 2640 Vinstra
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Fron
Org.nr: 940980127
Aksjekapital: 202.500 NOK
Etableringsdato: 5/12/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gudbrandsdal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.16%
Resultat  
  
-7.92%
Egenkapital  
  
3.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 171.000 173.000 166.000 222.000 105.000
Resultat: 93.000 101.000 109.000 136.000 30.000
Egenkapital: 1.943.000 1.871.000 1.792.000 1.738.000 1.771.000
Regnskap for  Gudbrandsdal Transport Og Spedisjon As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 171.000 173.000 166.000 222.000 105.000
Driftskostnader -83.000 -75.000 -59.000 -89.000 -82.000
Driftsresultat 89.000 99.000 107.000 134.000 23.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 3.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 2.000 2.000 3.000 7.000
Resultat før skatt 93.000 101.000 109.000 136.000 30.000
Skattekostnad -20.000 -22.000 -25.000 -19.000 0
Årsresultat 72.000 79.000 84.000 117.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.073.000 954.000 975.000 996.000 1.017.000
Sum omløpsmidler 935.000 1.024.000 919.000 785.000 765.000
Sum eiendeler 2.008.000 1.978.000 1.894.000 1.781.000 1.782.000
Sum opptjent egenkapital 1.864.000 1.791.000 1.713.000 1.628.000 1.511.000
Sum egenkapital 1.943.000 1.871.000 1.792.000 1.738.000 1.771.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 24.000 26.000 19.000 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 83.000 77.000 25.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 2.009.000 1.978.000 1.896.000 1.782.000 1.782.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.000 113.000 106.000 162.000 47.000
Andre inntekter 146.000 60.000 60.000 60.000 58.000
Driftsinntekter 171.000 173.000 166.000 222.000 105.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Avskrivning -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -43.000 -27.000 -57.000 -50.000
Driftskostnader -83.000 -75.000 -59.000 -89.000 -82.000
Driftsresultat 89.000 99.000 107.000 134.000 23.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 3.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 2.000 2.000 3.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 72.000 79.000 84.000 117.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 347.000 347.000 347.000 347.000 347.000
Maskiner anlegg 267.000 274.000 281.000 288.000 295.000
Driftsløsøre 69.000 83.000 97.000 111.000 125.000
Sum varige driftsmidler 683.000 704.000 725.000 746.000 767.000
Sum finansielle anleggsmidler 390.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Sum anleggsmidler 1.073.000 954.000 975.000 996.000 1.017.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 155.000 110.000 0 57.000
Andre fordringer 8.000 7.000 15.000 131.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 890.000 862.000 793.000 655.000 701.000
Sum omløpsmidler 935.000 1.024.000 919.000 785.000 765.000
Sum eiendeler 2.008.000 1.978.000 1.894.000 1.781.000 1.782.000
Sum opptjent egenkapital 1.864.000 1.791.000 1.713.000 1.628.000 1.511.000
Sum egenkapital 1.943.000 1.871.000 1.792.000 1.738.000 1.771.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 24.000 26.000 19.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 24.000 26.000 19.000 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 4.000 5.000
Betalbar skatt 21.000 24.000 18.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 41.000 57.000 4.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 19.000 1.000 16.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 83.000 77.000 25.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 2.009.000 1.978.000 1.896.000 1.782.000 1.782.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 893.000 941.000 842.000 760.000 754.000
Likviditetsgrad 1 22.3 12.3 11.9 31.4 69.5
Likviditetsgrad 2 22.3 12.3 11.9 31.4 69.6
Soliditet 96.8 94.6 94.6 97.5 99.4
Resultatgrad 5 57.2 64.5 60.4 21.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.6 5.1 5.8 7.7 1.7
Signatur
07.08.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
07.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex